Palvelun valinta *

Mikäli vain kotisairaanhoitoa, valitaan perhekokoon vain asiakas ja bruttotuloihin vain asiakkaan tulot.

Perhekoko:    henkilö(ä)
Perheen bruttotulot kuukaudessa (ennen veroja):    €
Myönnettävän palvelun määrä:    tuntia

Koneellinen lääkkeen annosjakelu *


  

   
Laskennassa käytettävä prosentti: %

Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu: