Voimassa 1.1.2022 alkaen.

Palvelun valinta

Perhekokoon vain asiakas ja bruttotuloihin vain asiakkaan tulot.

Perhekoko:    henkilö(ä)
Perheen bruttotulot kuukaudessa (ennen veroja):    €
Myönnettävän palvelun määrä:    tuntia

Koneellinen lääkkeen annosjakelu


  

   

Kunnan omana toimintana tai ostopalveluna järjestettävä etäkotihoito

Laskennassa käytettävä prosentti:

Etäkotihoidon palvelun määrä:

Säännöllisen etäkotihoidon kuukausimaksu: