Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Homelike Oulu – Oulu omaksi – maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut
*
 
Hankkeen nimi   Homelike Oulu – Oulu omaksi – maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä   Tavoitteet:
- Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victorin toiminnallisuuden ja roolin vahvistaminen moniammatillisesti erityisesti maahanmuuttajapolun ensiaskeleilla.
- Maahanmuuttajatyön verkoston koordinaation, työnjaon ja yhteistyön kehittäminen.
- Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen mallien ja palveluprosessien kehittäminen.
- Maahanmuuttajille suunnattavan asiakastiedotuksen kehittäminen ja sähköisten toimintatapojen kartoittaminen.
- Kansainvälisyysnäkökulman lisääminen peruspalvelutuotannossa.
- Maahanmuuttajien ja työmarkkinoiden kohtaannon parantaminen.
- Maahanmuuttajien yrityspalveluiden kehittäminen.
- PK- sektorin valmiuksien ja tietoisuuden nostaminen maahanmuuttajista työvoimareservinä.
- Maahanmuuttajanuorten urapaja- ja vertaisohjaajamallin kehittäminen.
- Aikuisten, vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien maahanmuuttajien työhön valmennuksen mallin kehittäminen.

Sisältö /Toimenpiteet:
- Maahanmuuttajien ensivaiheen opastuksen palveluprosessien kehittäminen tavoitteena saumattomuus ja matalan kynnyksen mallit.
- Järjestetään maahanmuuttajille suunnattu asiakastiedotus ja tuotetaan sähköisiä ja muita materiaaleja tiedotuksen tueksi
- Toteutetaan kartoitus koskien Oulun seudulla asuvien maahanmuuttajien opiskelu-, työkokemus-, ja osaamistaustaa sekä koulutustarpeita, ja palveluihin liittyviä tarpeita ja tottumuksia.
- Kehitetään maahanmuuttajien ja työantajien kohtaantoa helpottavia malleja (esim. kansainväliset ura- ja työelämätapahtumat).
- Kehitetään maahanmuuttajille suunnattuja yrityspalveluita osana seudullisia yrityspalveluita.
- Maahanmuuttajanuorten urapaja- ja vertaisohjaajamallin kehittäminen.
- Aikuisten, vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien maahanmuuttajien työhön valmennuksen mallin kehittäminen.
- Verkostoidutaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla parhaiden käytäntöjen tunnistamiseksi (Suomen suuret kaupungit, Eurocities-yhteistyö).

Odotettavissa olevat tulokset:
Laadullinen vaikutus syntyy maahanmuuttajan asiointiprosessin selkeytymisen, palveluiden saavutettavuuden ja ohjaus- ja neuvontapalveluiden laadun ja osaamisen nousun kautta. Välillisesti kohderyhmän osallisuuden tunne ja vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät. Palveluiden toteuttajan näkökulmasta laadullisena vaikutuksena ovat paremmat työmenetelmät ja materiaalit, osaamisen kasvu, yhteistyö ja moniammatillisuus.
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.5.2008
Päättymispvm   31.12.2011
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (ESR + valtio)
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Keha, IM-ryhmä
Nuorisoasiainkeskus
Sosiaali- ja terveystoimi
Ouluseutu Yrityspalvelut
Yhteyshenkilöt   Vastuullinen johtaja, yhteyspäällikkö Anne Rännäli-Kontturi, (anne.rannali-kontturi(at)ouka.fi, 044 703 1316), projektipäällikkö Heini Rosqvist, työhönvalmennuksen kehittäjä, Marguerite Guibert, SOTE maahanmuuttajapalvelut (marguerite.guibert(at)ouka.fi, 044 703 1362), projektiohjaaja Mirjami Ndiaye, nuorisoasiainkeskus (mirjami.ndiaye(at)ouka.fi, 044 703 8294).
Liitteet  
Logot    
  Eu_Vipuvoimaa__
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi