Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Valmistamo – Nuorten kulttuurin innovaatiot menestystekijänä Oulun seudulla
*
 
Hankkeen nimi   Valmistamo – Nuorten kulttuurin innovaatiot menestystekijänä Oulun seudulla
Hanketyyppi   Seudun kuntien yhteinen hanke
Salkku   SYKE Kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Tavoitteet:
Valmistamo toimii nuorten kulttuuripalveluiden osaamiskeskittymänä, jonka tavoitteena on:
1) nuorten kulttuurin innovaatioiden, toimintatapojen ja verkostojen kehittäminen ja levittäminen Oulun seudulla
2) luovan alan toimijoiden osaamisen lisääminen nuorten toimintaympäristöissä
3) nuorten toimintaympäristöihin liittyvien vetovoimaisten tapahtumien ja ammattimaisesti tuotettujen palveluiden kehittäminen
4) työllistymisen parantaminen nuorten toimintaympäristöissä

Toimenpiteet:
- Valmistamo tarjoaa kulttuurialan toimijoille työllistymiskanavia sekä toimialasisältöihin liittyvää
koulutusta, ohjausta ja konsultointia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
- Valmistamo tuottaa pilottiprojekteja, jotka 1) tuottavat verkostoille uusia kulttuuri- ja taidepainotteisia sisältöjä ja 2) kiinnittävät kulttuuri- ja nuorisoalan toimijoita, yhdistyksiä ja yrityksiä työllistymisen kannalta
tärkeisiin verkostoihin.
- hanke toimii välittäjänä ja yhteyksien luojana olemassa olevien ja kehitettävien verkostojen sekä kulttuuri- ja nuorisoalan toimijoiden välillä.
- Rockpolis-tiedotuskeskuksen toiminta laajennetaan käytännön toimien osalta seudulliseksi, myös kansallista roolia kehitetään
- Kulttuuritalo Valveessa ja Rockpolis-tiedotuskeskuksessa luotuja toimintatapoja ja -malleja sovelletaan muihin nuorten kulttuurin toimintaympäristöihin
- luodaan alusta nuorten kulttuuriin liittyville innovaatioille ja niiden kehittämiselle ja toteuttamiselle
- Nuorten tekijöiden ja alalle suuntautuvien opiskelijoiden tuottajaosaamista kehitetään tapahtuma- tai teostuotantojen avulla
- yhteistyö alueen koulutusorganisaatioiden kanssa koulutusten, pilottiprojektien, harjoittelujaksojen ja opinnäytteiden kautta
- julkaisut, esiintymistilaisuudet ja tapahtumat artistien ja kulttuuri- ja nuorisoalan toimijoiden toiminnan tueksi

Tulokset:
- nuorten kulttuurin toimintaympäristöihin on syntynyt toimintamalleja, verkostoja ja -prosesseja, jotka tuottavat innovaatioita
- syntyy uusia nuorten kulttuuriin liittyviä innovaatioita, työvälineitä, tuotteita, tapahtumia, palveluita sekä toimintatapoja
- nuorten kulttuurin alalla toimivien ammattilaisten toimialaosaaminen paranee
- nuorten toimintaympäristöihin liittyvien toimijoiden osaamistaso kohoaa ja monipuolistuu kulttuurisilla sisällöillä
- Oulun seudun kulttuurialan toimijoiden työllisyystilanne paranee
- Oulun seudun ammattimaisten kulttuurituotantojen (tapahtumien, konserttien, näyttelyiden, työpajojen, julkaisujen ja koulutusten) laatu parenee
- alueen kulttuurituotantojen määrä, laatu ja näkyvyys paranee ja ammattimaisesti tuotetut vapaa-ajan palvelut kehittyvät
- Nuorisoasiainkeskus ja kulttuuritalo Valve muodostavat lasten- ja nuortenkulttuurin osaamiskeskuksen Pohjois-Suomessa

Kokonaiskustannusarvio: 452 800 euroa

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   6.5.2008
Päättymispvm   5.5.2011
Rahoittajat  
Euroopan sosiaalirahasto
Oulun seutu
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Toteuttajat  
Nuorisoasiainkeskus
Yhteyshenkilöt   Jarkko Halunen, projektipäällikkö, 044 703 8274, jarkko.halunen@ouka.fi Arja Huotari, Kulttuuritalo Valveen johtaja, 08 558 47510, 044 7037510, arja.huotari@ouka.fi, Katri Laiho, Valveen kulttuurituottaja, 044 7037544, katri.laiho@ouka.fi. Lisäksi nuorisoasiainkeskus suunnittelupäällikkö Jarmo Laitinen, 044 7038263, jarmo.laitinen@ouka.fi
Hankkeen vastuullinen johtaja: Kaisu Haapala, nuorisotoimenjohtaja
Liitteet  
Valmistamo-projektin tulokset (Eura2017-järjestelmästä)   Linkki  
Logot    
 

___Oulun seutu_ESR_____

   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi