Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Valmistamo – Nuorten kulttuuri luovan talouden kehittäjänä
*
 
Hankkeen nimi   Valmistamo – Nuorten kulttuuri luovan talouden kehittäjänä
Hanketyyppi   Seudun kuntien yhteinen hanke
Salkku   SYKE Kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Tavoitteet:
Valmistamo toimii nuorten kulttuurisen toiminnan osaamiskeskittymänä, jonka tavoitteet ovat:
1. Luoda Oulun seudusta kulttuuri- ja nuorisoalaan suuntautuneiden yritysten ja muiden toimijoiden elinvoimainen ja houkutteleva toimintaympäristö.
2. Valmistamo on vahva toimija ja vaikuttaja alueellisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä kulttuurin ja luovien alojen verkostoissa sekä vahvistaa alueen vetovoimaa ja myönteistä imagoa.
3. Tukea seudun yrityksiä ja alan toimijoita järjestämällä konsultointia ja koulutusta.
4. Nuorten kulttuurin toimintaympäristöihin liittyvän yrittäjyyden tukeminen yhteistyössä Ouluseutu yrityspalvelujen luovien alojen yritysneuvojan kanssa.

Toimenpiteet:
- rakennetaan seudullinen verkosto
- järjestetään verkostotapaamisia ja showcase-tilaisuuksia alueellisesti ja kansallisesti
- toteutetaan yritystoiminnan kehittämiseen suunnattuja pilotteja
- järjestetään tuotantoworkshopeja
- kehitetään markkinointi- ja tiedotuskanavia sekä järjestetään esiintymistilaisuuksia
- tuotteistetaan menetelmiä ja tuotetaan promootiojulkaisuja
- kehitetään yritysyhteistyötä ja kulttuurisponsorointia hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden yhteydessä
- tekee yhteistyötä luovien alojen yritysneuvojan ja toimintaa koordinoivan verkoston kanssa, jonka asiantuntijajäsenenä Valmistamon työntekijät toimivat
- parannetaan Oulun seudun musiikkiteollisuuden toimintaedellytyksiä ja näkyvyyttä kehittämällä Rockpolis-tiedotuskeskuksen toimintaa seudullisesti ja kansallisesti vahvemmaksi toimijaksi.

Tulokset:
- nuorten kulttuurin alalla toimivien yritysten, yhdistysten ja ammattilaisten osaaminen paranee
- kulttuurialan toimijoiden työllisyystilanne paranee
- syntyy uusia nuorten kulttuuriin liittyviä innovaatioita, työvälineitä, tuotteita, tapahtumia, palveluita, verkostoja sekä toimintatapoja
- kulttuurituotantojen määrä, laatu ja näkyvyys paranee ja vapaa-ajan palvelurakenteet kehittyvät
- hanke lisää Oulun seudun positiivista imagoa ja vetovoimaisuutta.

Kokonaiskustannusarvio: 222 000 euroa.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   14.4.2008
Päättymispvm   31.12.2010
Rahoittajat  
Maakunnan kehittämisraha
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Oulun seutu
Toteuttajat  
Nuorisoasiainkeskus
Yhteyshenkilöt   Jarkko Halunen, projektipäällikkö, 044 7038274, jarkko.halunen@ouka.fi Arja Huotari, Kulttuuritalo Valveen johtaja, 08 558 47510, 044 7037510, arja.huotari@ouka.fi, Katri Laiho, Valveen kulttuurituottaja, 044 7037544, katri.laiho@ouka.fi. Lisäksi nuorisoasiainkeskus suunnittelupäällikkö Jarmo Laitinen, 044 7038263, jarmo.laitinen@ouka.fi
Hankkeen vastuullinen johtaja: Kaisu Haapala, nuorisotoimenjohtaja.
Liitteet  
Logot    
  ____Pohjois-Pohjanmaan liitto____Oulun seutu
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi