Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Oulu 15 - Kulttuurin ja luovien alojen kehittämisen sateenvarjohanke
*
 
Hankkeen nimi   Oulu 15 - Kulttuurin ja luovien alojen kehittämisen sateenvarjohanke
Hanketyyppi   Seudun kuntien yhteinen hanke
Salkku   SYKE Kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Tavoitteet:
- vetovoimaisempi, mielenkiintoisempi, kulttuurisesti monipuolisempi Oulun seutu; Inspiroiva kaupunkiseutu on kilpailukykyinen ja kehittyvä, eri toimialojen innovaatioympäristö
- lisätä Oulun seudun vetovoimaa yritystoiminnan, asumisen ja vapaa-ajan vieton ympäristönä
- kulttuuriin liittyvien palvelujen ja infrastruktuurin parantaminen
- uusien palvelukonseptien ja kumppanuusmuotojen löytäminen

Sisältö/Toimenpiteet:
- uudet toimitilaratkaisut, tiedottamisen muodot ja käytännöt
- kulttuuriyrittäjyyden tukeminen yhteistyössä Ouluseutu yrityspalvelujen ja kansallisten toimijoiden kanssa, uusien yrityksien luominen sekä tekijä-, että välittäjäportaalle
- tapahtumien ja niiden välisen yhteistyömallin kehittäminen. Näkyvyyden lisääminen mm. uusia sähköisiä palvelu- ja teknologia-alustoja hyödyntäen.
- Oulun seudun kulttuuritoimijoiden kansainvälistymisen sekä seudullisen ja kansallisen verkottumisen edistäminen
- saatetaan alulle monialaisen matalan kynnyksen kulttuuritalon hanke.
- kehitetään koko seudun kulttuuripalveluiden tunnettuutta ja saavutettavuutta huomioiden käytännölliset, logistiset ja tiedotukselliset kehitystarpeet

Odotettavissa olevat tulokset:
- pilotoiduista toimintamalleista soveliaat siirtyvät uudistuvan kulttuuritoimen ja laajemmin kaupungin hallintokuntien ja seudullisten rakenteiden poikkihallinnollisiksi työkaluiksi.
- tapahtumanjärjestäjille luodaan hankkeen aikana kattojärjestö tai muu yhteistyöelin, joka toimii omalla rahoituksella.
- Tapahtumien yhteismarkkinointi ja koordinointi kehittyy.
- uudet yritykset ja olemassa olevien kansainvälistyminen.
- Seudulla on uutta toimitilaa kulttuurin ja luovien toimialojen aktiivisessa käytössä.

Kokonaiskustannusarvio: 1,14 miljoonaa euroa.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2008
Päättymispvm   30.6.2011
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Yksityinen rahoitus
Oulun seutu
Toteuttajat  
Keskushallinto, Innovaatiot ja markkinointi -ryhmä
Yhteyshenkilöt   Vastuullinen johtaja Katriina Puhakka, projektipäällikkö Petri Sirviö, hankesuunnittelija Heli Metsäpelto, projektikoordinaattori Jetta Eklöf.
Liitteet  
   
Logot    
  _____Oulun seutu_Pohjois-Pohjanmaan liitto_____EAKR
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi