Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

DRAIVI Primus
*
 
Hankkeen nimi   DRAIVI Primus
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   PESTI Työllisyysohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

DRAIVI Primus -hankkeessa kehitetään pysyviä toimintamalleja yritysten ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön. Uusia käytäntöjä tarvitaan, jotta etenkin pk-yritykset löytäisivät opiskelijat ja pystyisivät kehittämään omaa toimintaansa tuoreen osaamiseen avulla. Uusia toimintamalleja pyritään löytämään testausten eli pilotointien kautta.

Hankkeessa lisätään kohtaamismahdollisuuksia yritysten edustajille ja opiskelijoille, pyritään vakiinnuttamaan kontakteja yritysten ja oppilaitosten välille, vahvistetaan yritysten tietoisuutta alueella koulutettavista osaajista ja lisätään opiskelijoiden ja heidän kanssaan toimivien henkilöiden työelämätuntemusta. Pitkän tähtäimen tavoitteena on vaikuttaa nuorisotyöllisyyteen lisäämällä opiskeluaikaisia työelämäyhteyksiä. Opiskeluaikana syntyneet kontaktit ja kokemukset edesauttavat valmistumisen jälkeistä työllistymistä.

Hankkeessa on kehitetty erilaisia toimintamalleja: Osaajatarjotin -palvelun kautta yritys tavoittaa usean oppilaitoksen opiskelijoiden osaamiskirjon yhdellä yhteydenotolla. Palvelu helpottaa osaamisen löytymistä yrityksen kehittämistarpeeseen ja tarjoaa tukea myös toteutusvaiheessa. Draivia kohtaamisiin ura- ja kontaktitapahtuma tuo yhteen työnantajia, opiskelijoita ja työnhakijoita rennossa ilmapiirissä. Tapahtumassa korostetaan aitoja kohtaamisia ja tuodaan opiskelijoiden osaamista esille tuoreella tavalla. Lisäksi hankkeessa on testattu ja kehitetty erilaisia yrityksille, opettajille ja opiskelijoille suunnattuja valmennuksia ja tilaisuuksia.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Oulun seudun pk-yritykset, mutta myös suuremmat yritykset ja muut työnantajatahot huomioidaan toimintamalleja suunniteltaessa. Oppilaitosten kautta mukana on opetushenkilöstöä ja opiskelijoita.

Yhteistyökumppaneina DRAIVI Primus -hankkeessa ovat Ammattiopisto Luovi, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattiopisto, Oulun yliopisto, Oulun kauppakamari, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, Oulun seudun TE-toimisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, Oulun yliopiston ylioppilaskunta, Oulun seudun ammattikorkeakoulun Alumnit ry ja Taloudellinen Tiedotustoimisto (TAT).

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   6.5.2008
Päättymispvm   5.5.2011
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (ESR + valtio)
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Ouluseutu Yrityspalvelut
Yhteyshenkilöt   Auli Kangas, auli.m.kangas(at)ouka.fi, 044 7031389
Projektin vastuuhenkilö: vs. johtaja Esa Riippa, esa.riippa(at)ouka,fi, 044 7031310
Liitteet  
Logot    
  ___ ESR
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi