Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Maahanmuuttajanuorten ohjaushanke MANO
*
 
Hankkeen nimi   Maahanmuuttajanuorten ohjaushanke MANO
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Vuosina 2010-2013 toteutettava Maahanmuuttajanuorten ohjaushanke on luonut Oulun kaupunkiin uuden maahanmuuttajanuorten ohjauspalvelumallin, jonka avulla on selkiinnytetty nuorten koulutus- ja työelämäpolkujen rakentumista.

Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet Oulussa asuvat oppivelvollisuusiän ylittäneet 16 - 25-vuotiaat myöhään maahan muuttaneet nuoret. MANO hanke on tarjonnut heille yksilö-, ryhmä- ja vertaistukiohjausta sekä vapaamuotoista ohjausta.

Hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut organisaatioiden välisen yhteistyön kehittäminen ja sen tiivistäminen erityisesti koulutusten nivelvaiheissa. Hankkeessa ollaan kehitetty mm. tiedonsiirtokäytänteitä koulutusten nivelvaiheisiin.

Ohjauspalvelumalli vakiinnutetaan osaksi Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluita. MANO-ohjaaja tulee sijoittumaan osaksi Byströmin nuorten palveluiden etsivää nuorisotyötä.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.4.2009
Päättymispvm   30.9.2013
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (ESR + valtio)
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Sivistys- ja kulttuuripalvelut, opetus
Yhteyshenkilöt   Vastuullinen johtaja Arto Willman, projektipäällikkö Maria Karppinen.
Liitteet  
Maahanmuuttajanuorten ohjaushankkeet nettisivut: www.ouka.fi/mano/   Linkki  
Logot    
  _Eu
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi