Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

VAKA - Valtakunnallinen klubi - ja aluekiertuehanke
*
 
Hankkeen nimi   VAKA - Valtakunnallinen klubi - ja aluekiertuehanke
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   SYKE Kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä   Tavoitteet:

1.Kiertuetuen toimintamallin kehittäminen
2.Yritys- ja ammattitoiminnan alueinfrastruktuurin kehittäminen
3.Yrittäjien ja ammattilaisten tuotekehitysklinikat

Sisältö /Toimenpiteet:

Hankkeessa tehdään simultaanisesti kolme toimenpidekokonaisuutta.

1. Kiertuetuen toimintamallin kehittäminen:

Hankkeessa laajapohjainen asiantuntijaverkosto uudistaa olemassa olevien kiertuetukijärjestelmien pohjalta kansallista toimintamallia ja tukirakenteita. Eurooppalaisten tukijärjestelmien vertaisanalyysi sekä kansallisen yritys- ja ammattitoiminnan tilastoinnin kehittäminen luovat alalle tarpeellisia pitkäjänteisen kehittämisen ja edunvalvonnan välineitä. Esiselvitys kansallisen estraditietokannan tekemisestä. Hankkeen ensimmäinen vuosi keskittyy kiertuetukijärjestelmän kehittämiseen, kumppanuusverkostojen rakentamiseen alueilla ja strategiseen viestintään.

2. Yritys- ja ammattitoiminnan alueinfrastruktuurin kehittäminen:

Kootaan kumppanialueilta palveleva alueklubiverkosto, joka edistää laadukasta kiertue- ja konserttitoimintaa alueiden sisällä ja alueiden välillä. Klubiverkosto tarjoaa ammattilaisille korkeatasoisia markkinoinnin ja logistiikan oheispalveluja. Klubiverkoston kautta pilotoidaan kiertueita hankkeen toisena vuonna. Kansallinen markkinointistrategia, klubien palvelutuotteet sekä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuusverkostot alueilla rakentavat yritys- ja ammattitoiminnan kotimarkkinan kasvun edellytyksiä.

3. Yrittäjien ja ammattilaisten tuotekehitysklinikat:

Yhteistyössä alan johtavien oppilaitosten ja yksityisten kumppaneiden kanssa yrittäjyyskoulutusta ja tuotekehitysklinikoita valmistuville ammattilaisille ja yrittäjille.

Odotettavissa olevat tulokset:

- Kotimarkkinan ja estraditoiminnan logistiikan ja infrastruktuurin kehittämisen, sekä innovatiivisen sisällöntuotannon ja artistien brändäämisen avulla lisätään, ei ainoastaan alan suoraa ja välittävää yritystoimintaa Suomessa, vaan luodaan edellytyksiä kansainvälisesti potentiaalisten suomalaisten artistien ja kokoonpanojen, eli vientiyritysten syntymiselle.
- Aloittavien yrittäjien ja esiintyvien ammattilaisten valmiuksia pärjätä markkinoilla edesautetaan toteuttamalla tuotekehitysklinikoita.
- Pääkaupunkiseudulla sekä maakuntakeskuksissa toteutettava hanke luo kotimaisen markkinan kasvun edellytyksiä, logistista uutta infraa ja brändi- ja markkinointivälineistöä kestävällä tavalla.
- Kulttuurisisällöt, viihde- ja harrastuspalvelut sekä luovien alojen yritystoiminnan generoima aktiivinen liiketoiminta lisäävät kaupunkiseutujen ja keskustojen houkuttelevuutta. Alueklubiverkoston toiminta lisää vetovoimaisia palveluja maakuntakeskustoissa; pilottialueilla eli pääkaupunkiseudulla, Kotkan-Haminan, Oulun ja Jyväskylän seudulla kootaan elinkeinojen kehittäjätahot, kunnat ja kaupungit, klubi- ja estraditoiminnan julkiset ja yksityiset tahot, paikalliset esiintyvien taiteiden ammattiyhdistykset, yrittäjät, ohjelmatoimistoyritykset ja muut myynnin ja markkinoinnin välittäjäportaan yksityiset ja julkiset tahot hankkeen toteuttamiseen.
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.11.2008
Päättymispvm   31.12.2010
Rahoittajat  
Etelä-Suomen lääninhallitus
Kuntien rahoitus
Muu julkinen rahoitus
Yksityinen rahoitus
Toteuttajat  
Nuorisoasiainkeskus
Cursor Oy, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö
Yhteyshenkilöt   Mikko Lankinen, projektityöntekijä, 044 7038311, Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskus.
Valtakunnallisen hankkeen vastuullinen johtaja: Jussi Lehtinen, seudun kehittämisjohtaja, Cursor Oy
Liitteet  
VAKA-hankkeen tulokset valtakunnallisesti (Eura2007-järjestelmässä)   Linkki  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi