Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Vaikuttavuutta työpajayhteistyöhön
*
 
Hankkeen nimi   Vaikuttavuutta työpajayhteistyöhön
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   PESTI Työllisyysohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä   Tavoitteet:
-työpajanuorille suunnatun tuetun oppisopimusmallin edelleen kehittäminen tukitoimia täsmentämällä ja rakentamalla yhteyksiä työnantajiin
-oppisopimusopiskelijoiden työssäoppimis- ja levähdysjaksot työpajoilla sekä työelämävalmennuksen hyödyntäminen
-oppisopimusopiskelijoiden ja yritysten työpaikkaohjaajien kouluttaminen yhteisesti
-ammattiosaamisen näyttöjen vastaanottaminen työpajoilla
-työ- ja yksilövalmentajien työelämäjaksojen järjestäminen työpaikoilla ja oppilaitoksissa.

Sisältö /Toimenpiteet:
- työpajojen ja yritysten sekä kaupungin eri hallintokuntien yhteistyötä kehitetään oppisopimusmahdollisuuksien löytämiseksi
-työpajoilla työskenteleviä nuoria valmennetaan ja ohjataan tuetusti oppisopimukseen yhteistyössä Oulun seudun ammattiopiston Aikuis- ja työpaikkakoulutuspalvelujen kanssa. Nuori saa tarpeensa mukaisen ohjauksen ja valmennuksen.
-kehitetään koulutusmalli jossa oppisopimusopiskelija ja työpaikkaohjaaja yhdessä kouluttautuvat toimimaan erilaisissa vuorovaikutus- ja ohjaustilanteissa työpaikalla
-selvitetään ammattiosaamisen näyttöjen vastaanottamisen käytännöt työpajoilla ja tarjotaan työvalmentajille näyttöjen vastaanottamiseen vaadittava koulutus
-tarjotaan työ- ja yksilövalmentajille mahdollisuutta työelämäjaksoihin oman ammattialan työpaikalla ja/tai koulutuksessa.

Odotettavissa olevat tulokset:
-työpajalla työskentelevistä nuorista valikoituvat oppisopimukseen soveltuvat nuoret ja he aloittavat oppisopimuskoulutuksen yhteistyöyrityksissä
-oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen saadaan osaksi toimivaa pajojen, koulutuksenjärjestäjän ja yritysten välistä yhteistyötä
-oppisopimusopiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien välinen yhteistyösuhde tiivistyy ja keskeyttämiset vähenevät
-työpajahenkilöstön työelämäjaksojen avulla henkilöstön ammattitaito ja osaaminen paranee vastaamaan työelämänvaatimuksia. Samalla työpajojen ja yritysten yhteistyö tiivistyy ja uusia oppimisympäristöjä löytyy. Oppilaitoksissa toteutettavat työelämäjaksot vahvistavat oppilaitosten ja työpajojen välistä yhteistyötä mahdollistaen nuorten yksilöllisten opiskelumahdollisuuksien toteutumisen.
-ammattiosaamisen näyttöjä vastaanotetaan työpajaympäristössä mahdollisuuksien mukaan. Työvalmentajat saavat näyttöjen vastaanottamiseen vaadittavan koulutuksen.
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.8.2008
Päättymispvm   31.7.2011
Rahoittajat  
Länsi-Suomen lääninhallitus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Nuorisoasiainkeskus
Yhteyshenkilöt   Anu Anttila, Oulun kaupungin Nuorisoasiankeskus, 044 7038283
Liitteet  
Logot    
  Oulun kaupunki_ ____
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi