Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Tulevaisuuden palveluyhteiskunta
*
 
Hankkeen nimi   Tulevaisuuden palveluyhteiskunta
Hanketyyppi   Seudun kuntien yhteinen hanke
Salkku   IMPAKTI Tietohallintaohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

LÄHTÖKOHTA
Oulun kaupunki yhteistyössä alueen ICT-alan yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa on onnistunut kehittämään toimintamalleja uusimman teknologian hyödyntämiseksi julkisella sektorilla. Hankkeen tarkoituksena on hyödyntää näitä kehitettyjä toimintamalleja Oulun seudulla ja kehittää sähköisiä palveluita Oulun seudun kuntien käyttöön sekä tukea alueen ICT-yrityksiä uusien innovatiivisten ratkaisujen ja tuotteiden löytämiseksi julkisella sektorilla.

TAVOITTEET
Tavoitteena on kehittää Pohjois-Suomen ja Oulun seudun julkisen sektorin palveluita konkreettisesti toteutettavien projektien avulla kuntien sekä teknologiayritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Samalla vaikutetaan uusien julkisen sektorin sähköisten palveluiden ohjelmistotuotteiden syntymiseen.

TOIMENPITEET
Hankkeessa toteutetaan konkreettisia verkkopalveluiden kehittämisprojekteja yhdessä Oulun seudun kuntien ja ICT-alan yritysten kanssa (tulevaisuuden seutuportaali, vrt. kuntalaisportaali). Hankkeen aikana kehitetään 4-6 verkkopalvelua. Meneillään olevat projektit:

· Seudullinen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu
· Seudullinen sähköinen oppimissuunnitelma
· Seudullinen kulttuuriareena
· Testikäyttäjien ja testauksen hallintasovellus

Hankkeen kautta myös ohjataan ja koordinoidaan teknologiaa hyödyntävien palveluiden kehittämishankkeita ja sidotaan niitä seudun tavoitteisiin. Kehitetään ja testataan verkkopalveluiden kehittämisprosessia, silloin kun mukana on useita kuntia. Hanke on osa seudullista TAITOyhteiskunta-ohjelmaa, jonka muut hankkeet ovat SoTe:n sähköinen toimintatapa ja teknologia, panOULUseutu ja Tietoyhteiskuntavalmiudet -esiselvitys Ohjelman kautta tuodaan julkisen sektorin käyttöön innovatiivisia ratkaisuja seuraavilla osa-alueilla:

· Innovatiiviset palveluratkaisut (esim. sähköinen oppimissuunnitelma)
· Infrastruktuuri (esim. panOULU verkko)
· Tietoyhteiskuntavalmiudet

Hankkeessa resursoidaan panOULUseutu -hankkeen henkilötyö panOULU-verkon laajentamiseksi seudulliseksi. Tavoitteena on, että avointa kansalaisverkkoa käytetään aktiivisesti yritysten tutkimus- ja kehitystyön välineenä, joka samalla vahvistaa ja luo uusia työpaikkoja Oulun seudun tutkimus- ja kehitystoimintaan.

TULOKSET
Oulun seudun kuntien näkökulmasta hankkeen tuloksena on toiminnan tehostuminen ja parempi asiakaspalvelu. Tutkimus- ja koulutuslaitokset hyötyvät yritysten ja muiden tuotekehitystä tekevien tahojen aidosta innovatiivisesta kehitysympäristöstä, jossa kaupunkilaiset testaavat asiakaslähtöisiä palveluita ja tuotteita. Yrityksille puolestaan syntyy hankkeen kautta uusia tuotteita.

Kokonaiskustannusarvio: 1,2 miljoonaa euroa.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2008
Päättymispvm   30.6.2011
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan liitto 60 %
Seudun kunnat 40 %
Toteuttajat  
Keskushallinto, Innovaatiot ja markkinointi -ryhmä
Yhteyshenkilöt   Projektipäällikkö Johanna Niskanen, johanna.niskanen(at)ouka.fi, p. 044 7031367. Projektikoordinaattori Krista Piippo, p. 044 7031211. Projektin vastuullinen johtaja kehittämisjohtaja Katriina Puhakka, katriina.puhakka(at)ouka.fi, p. 044 7031241.
Liitteet  
Logot    
  Oulun seutu__Pohjois-Pohjanmaan liitto__EAKR
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi