Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Lastensuojelun kehittämisyksikkö
*
 
Hankkeen nimi   Lastensuojelun kehittämisyksikkö
Hanketyyppi   Seudun kuntien yhteinen hanke
Salkku   Muut 
Tiivistelmä   Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on kehittää lastensuojelun asiakasperheiden tarvitsemia palveluita ja niiden laatua. Kehittämisyksikön tavoitteet ovat rakenteellisia ja sisällöllisiä. Rakenteellisia tavoitteita ovat
1) koulutuksellisen yhteistyön kehittäminen
2) kehittämistyöhön liittyvän rakenteen luominen
3) tutkimuksellisen yhteistyön kehittäminen
4) käytännön, tutkimuksen ja kehittämistyön yhteistyön vuoropuheluareenoiden vahvistaminen
5) tietoteknologisten rakenteiden luominen ja käyttöönotto ja
6) kehittämisyksikköverkoston luominen.
Sisällöllisiä tavoitteita ovat
1) lastensuojelun osaamisen vahvistaminen,
2) lastensuojelun avohuollon palveluvalikon vahvistaminen ja kehittäminen,
3) sijais- ja jälkihuollon kehittäminen,
4) seutukunnalliset suunnitelmat lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä,
5) tiedottaminen ja myönteisen imagon vahvistaminen

Hankkeen oletetut tulokset
Hankkeen tuloksena Oulun seudulla toimii lastensuojelun kehittämisyksikkö, jossa on vahvat rakenteelliset edellytykset toteuttaa moniammatillista lastensuojelun kehittämistyötä. Kehittämisyksikkö on verkostoitunut aiemmin mainittujen toimijoiden ja muiden kehittämisyksikköjen kanssa. Yksikkö on edistänyt lastensuojelutyön osaamista mm. järjestämällä foorumeita käytännön, koulutuksen ja tutkimuksen vuoropuhelulle, työparityöskentelyn keinoin sekä kouluttamalla lastensuojelutyöntekijöitä. Lastensuojelun palveluvalikko on kartoitettu ja verkkoympäristöön on koottu mm. osaajapankkeja ja tutkimuksia.
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.8.2007
Päättymispvm   31.10.2009
Rahoittajat  
Oulun lääninhallitus
Oulun seudun kunnat
Toteuttajat  
Sosiaali- ja terveystoimi
Yhteyshenkilöt   Sirkka-Liisa Olli, mielenterveyssosiaalijohtaja, hankkeen vastuullinen johtaja, puh. 044 7034744
Liitteet  
Logot    
  Oulun lääninhallitus___Oulun seutu
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi