Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Oulun kauppatori
*
 
Hankkeen nimi   Oulun kauppatori
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Infrahankkeet 
Tiivistelmä  

Lähtökohdat:
Kauppatorin nykytilaselvityksessä on kartoitettu kauppatorin alueen infrastruktuurin tämän hetkinen kunto ja toiminnallisuuteen vaikuttuvat tekijät sekä esitetty aluetta koskevia kehittämis- ja muutostarpeita. Selvitystyön mukaan kauppatorin kaupallisten toimintojen ja tapahtumakäytön kehittämisen kannalta suurimmat puutteet tällä hetkellä ovat:
- sähköistyksen riittämättömyys
- vesi- ja viemärihuollon puuttuminen (alue ei täytä nykyisellään sosiaali- ja terveysministeriön ulkomyyntiasetuksen ehtoja)
- epäsiistit ja riittämättömät yleisö-WC tilat
- esiintymislavan kehno kunto ja pieni koko sekä sen sähköistyksen riittämättömyys
- jätehuollon puutteista aiheutuvat haju- ja esteettisyyshaitat
Kehittämistarpeita löytyy lisäksi myös viheralueiden ja istutusten sijoittelun sekä torialueen kiveyksen, kunnossapidon, huoltoliikennöinnin ja pysäköinnin suhteen. Osa toimenpiteistä on kiireellisiä, kun taas osaan vaikuttavat torialuetta koskevat muut suunnitelmat ja niiden toteutuminen.
Tavoitteet:
Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä keskustan kaupan ja palvelujen sekä kaupunkikulttuurin kehittämiselle kauppatorin toiminnallisuutta ja ympäristöä parantamalla. Keskustan kaupan ja palvelujen kehittämisen myötä luodaan edellytyksiä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kasvulle sekä vähennetään henkilöautojen tarvetta. Tavoitteena on myös vahvistaa ja lisätä Oulun keskustan vetovoimaa ja kehittää Oulun seudun matkailuinfrastruktuuria seudulle suuntaavien kotimaisten ja kv-matkailijoiden määrän lisäämiseksi.

Toimenpiteet:
Hankkeessa laaditaan kauppatorin yleissuunnitelma ja rakennussuunnitelmat seuraavista investoinneista, jotka toteutetaan vuosina 2009-2010:
- jätevesiviemäröinnin ja vesijohdon rakentaminen torialueen lounais- ja luoteisalueille
- torialueen myyntipisteiden sähköistys
- P-alueen muuntaminen monitoimialueeksi
- torialueen wc-palveluiden parantaminen
- Rantakadun pysäköintijärjestelyjen parantaminen moottoripyörien ja linja-autojen osalta
- rantalaiturin korjaukset ja toimivuuden parantaminen

Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoitusjakauma vuosille 2008-2010 on seuraava:

2008-2009

2010

yhteensä

EU/valtio

298 575

205 425

504 000

Oulun kaupunki

364 925

251 075

616 000

yhteensä

663 500

456 500

1 120 000

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   30.10.2008
Päättymispvm   31.12.2010
Rahoittajat  
EU/valtion rahoitus
Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus/työvoimaosasto
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Tekninen keskus
Yhteyshenkilöt   Vastuulinen johtaja, kaupungininsinööri Jaakko Ylinampa, puh. 044 7032122, yhteyshenkilö suunnittelupäällikkö Tapio Siikaluoma, puh. 044 7032114.
Liitteet  
Logot    
  __Oulun kaupunki___TE-keskus_______
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi