Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Oulun Sataman Luoteis-Venäjän markkinointihanke
*
 
Hankkeen nimi   Oulun Sataman Luoteis-Venäjän markkinointihanke
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Elinkeino- ja yrittäjyyshankkeita 2010 
Tiivistelmä   Lähtökohdat:
Oulun seudun logistiikkastrategian laatimisen yhteydessä vuonna 2006 tehdyn yrityshaastattelukierroksen mukaan yritykset kokevat Oulun Sataman nykyisten laivakuljetusten frekvenssin ja reittiverkoston liian harvaksi. Tästä johtuen osa sataman potentiaalista asiakkaista käyttää tällä hetkellä Etelä-Suomen satamia. Yksi sataman liikenteen kasvuun vaikuttava tekijä on epätasapaino saapuvan ja lähtevän konttiliikenteen määrässä. Lähtevä konttiliikenne on suurempaa kuin saapuva. Tällöin Oulussa ei vapaudu riittävästi kontteja viennin tarpeisiin. Tyhjiä kontteja joudutaankin kuljettamaan Etelä-Suomen satamista Ouluun, mikä aiheuttaa yrityksille huomattavia logistiikan lisäkustannuksia heikentäen niiden kilpailukykyä. Konttipulasta johtuen osa yrityksistä käyttää mieluummin Etelä-Suomen satamia.

Päätavoitteet:
- lisätä Oulun Sataman ja sen tarjoamien palveluiden tunnettuutta Luoteis-Venäjällä
- selvittää transitoliikenteen mahdollisuuksia ja sitä kautta luoda kasvupotentiaalia Oulun Sataman liikenteen kehittymiselle
- löytää yritykset, joihin kannattaa kohdistaa markkinointi- ja myyntitoimenpiteitä
- edistää sekä suoraan että välillisesti Oulun Sataman toimintaa palvelevien pk- yritysten kasvua ja kilpailukykyä Pohjois-Suomessa
- edistää alueen pk-yritysten logistista kilpailukykyä
- rakentaa toimivat yhteistyösuhteet Luoteis-Venäjän kaupallisiin ja tuotannollisiin yrityksiin

Toimenpiteet:
- markkinatutkimuksen teettäminen kohdealueena Murmanskin alueen potentiaaliset asiakasryhmät ja sen pohjalta asiakasrekisterin luominen suoramarkkinoinnin käynnistämiseen
- markkinointimateriaalin tekeminen/teettäminen ja markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen eri välineiden avulla
- asiakaskäynnit kotimaassa, Venäjällä, Ruotsissa, Belgiassa, Saksassa ja Iso-Britanniassa (varustamot ja huolitsijat)
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2009
Päättymispvm   31.12.2011
Rahoittajat  
Oulun Satama
Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus/yritysosasto
Toteuttajat  
Oulun Satama
Yhteyshenkilöt   Satamajohtaja Kari Himanen, puh. 044 7032750
Liitteet  
Loppuraportti   Oulun Sataman luoteis-venäjän markkinointihanke.pdf   1 912 kt
Logot    
 

______Oulun satama_____

   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi