Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Uusi Askel - Liikunnan palveluinnovaatiot Oulun seudulla
*
 
Hankkeen nimi   Uusi Askel - Liikunnan palveluinnovaatiot Oulun seudulla
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Lähtökohdat:
Kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan Oulun seudulla asuu riittämättömästi liikuntaa harrastavia 19-65 -vuotiaita yli 80 000. Samanaikaisesti liikuntapalvelut ovat kärkipäässä toivelistalla, kun asukkaat valitsevat asuinpaikkaansa. Kilpailu kiristyy kaupunkiseutujen kesken ja jatkuvasta palvelujen innovoinnista on tulossa välttämättömyys. Informaatioteknologian kehitys vähentää rutiineja ja tarjoaa mahdollisuuden vaativimmille palveluille. Muuttuvat tuotantotavat, asiakaslähtöisyys, laajat ratkaisut ja elinkaariajattelu korostavat palvelujen merkitystä. Oulun seutu muodostaa yhtenäisen työssäkäynti- ja asuinalueen, jossa mm. liikunta- ja vapaa-ajan palvelut ovat kaikkien yhteisessä käytössä. Liikunnan lisääminen parantaa asukkaiden hyvinvointia ja näkyy siten suoraan pienentyneinä terveydenhuollon kustannuksina. Liikuntapalvelujen kehittämisessä hyötyvinä osapuolina ovat seudun asukkaat, kunta sekä yritykset ja palveluntuottajat. Monipuolista tarjontaa voivat hyödyntää myös Oulun seudulle tulevat matkailijat.

Tavoitteet:
Projektin tavoitteena on luoda toimintaedellytykset Suomen parhaiden liikuntapalvelujen kehittämiseksi Oulun seudulle ja sitä kautta lisätä seudun kilpailukykyä ja vetovoimaa niin yritystoiminnan kuin asumisen ja vapaa-ajan vieton ympäristönä. Projektissa etsitään liikuntapalveluihin liittyviä uusia palveluinnovaatioita sekä parannetaan edellytyksiä palveluinnovaatioita tukevan toimintaympäristön seudulliseen kehittämiseen ja organisointiin.

Toimenpiteet:
1) Liikuntaan liittyvät uudet palveluinnovaatiot: Etsitään aktiivisesti uusia liikuntapalveluinnovaatioideoita Oulun seudulta, kootaan tarvittavat toimijat yhteen ideoiden jatkojalostamista ja kehittämistä varten sekä viedään parhaat ideat eteenpäin mahdollista testaamista varten.
2) Palveluinnovaatioita tukeva toimintaympäristö: Laaditaan seudullinen liikuntapalveluverkkosuunnitelma, jossa määritellään seudulliset liikuntainvestointitarpeet ja selvitetään uusia, vaihtoehtoisia rahoitus- ja yhteistyömalleja.
3) Seudullinen virkistysalueyhdistys: Selvitetään seudullisen virkistysalueyhdistyksen tarve sekä laaditaan esitys sen organisoitumis- ja rahoitusmallista.
4) Seudullinen liikuntaystävä -toimintamallin selvitystyö, joka tuottaa esityksen seudullisen liikuntaystävämallin organisoitumis- ja rahoitusmallista.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.10.2008
Päättymispvm   31.12.2011
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Liikuntatoimi
Yhteyshenkilöt   Nina Suorsa, projektipäällikkö, 044 703 8020, etunimi.sukunimi@ouka.fi.
Liitteet  
www-sivut: www.uusiaskel.fi   Linkki  
Logot    
  ___EAKR____
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi