Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Sosiaali- ja terveystoimen sähköinen toimintatapa ja teknologia
*
 
Hankkeen nimi   Sosiaali- ja terveystoimen sähköinen toimintatapa ja teknologia
Hanketyyppi   Seudun kuntien yhteinen hanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013  IMPAKTI Tietohallintaohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Hankkeessa arvioidaan, kehitetään, hankitaan ja otetaan käyttöön uusia kustannustehokkaita ja/tai laadullisesti parhaita sähköisiä työkaluja/teknologioita, toimintamalleja ja palveluja Oulun kaupungin ja seudun Sosiaali- ja terveystoimien eri yksiköihin. Lisäksi tarjotaan tutkimus- ja yritysosapuolille teknologian pilotointi- ja testausmahdollisuus asiakaslähtöisesti aidossa käyttäjäympäristössä, käytännön prosessien yhteydessä. Tähän liittyen luodaan mm. toimiva yhteistyömalli hyvinvointialan yritysten haluamalle hallintokuntien ja yritysten innovaatio- ja tuotteistamisprosessille.

Päämääränä on kehittää SoTe:n työprosesseja, hyödyntää tutkimustuloksia palvelutuotannossa ja tuoda uutta teknologiaa osaksi tarjottavia palvelutuotteita kustannustehokkuuden ja asiakaspalvelujen laadun parantamiseksi.

Hanke toteuttaa Oulun kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen strategista päämäärää "Olemme kansainvälinen edelläkävijä asiakaslähtöisten hyvinvointiteknologia-tuotteiden käyttäjänä ja kehittäjänä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa". Lisäksi hanke toteuttaa Oulun seudun palvelustrategian visiota: Oulun seutu tarjoaa asukkailleen maan kehittyneimmät palvelut kuntarajoista riippumatta.; Kyseisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää uusien toimintamallien, teknologioiden ja sähköisten palveluiden laajamittaista käyttöönottoa Oulun seudulla ja sen kuntien hallintokunnissa.

Kokonaiskustannusarvio: 752 989 euroa.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.3.2008
Päättymispvm   31.5.2011
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Oulun seutu
Toteuttajat  
Sosiaali- ja terveystoimi
Yhteyshenkilöt   Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen, anna.karkkainen(at)ouka.fi, 044 7034 759. Vastuullinen johtaja, sosiaali- ja terveystoimen va. johtaja Jari Parkkonen, jarí.parkkonen(at)ouka.fi, 044 7034007.
Liitteet  
Logot    
  Oulun seutu__EAKR
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi