Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Nordic Business Link
*
 
Hankkeen nimi   Nordic Business Link
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Elinkeino- ja yrittäjyyshankkeita 2010 
Tiivistelmä   Taustaa:
Ouluseutu yrityspalvelut, Luulajan kaupunki ja Norbottenin kauppakamari ovat valmistelleet yhteistä hanketta, jonka avulla pyritään lisäämään alueiden yritysten kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta globalisaatiokehityksen myötä kansainvälistyvässä
maailmassa.

Tavoitteet:
Hankkeen tarkoituksena on hyödyntää ja edelleen kehittää rajat ylittävää
yhteistyötä Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan välillä
elinkeinoelämän kansainvälistymisen alalla. Projekti pyrkii lisäämään alueen yritysten vientikykyjä ja mahdollistaa uusien yhteistyöpartnereiden ja asiakkaiden löytymisen uusilla markkina-alueilla.
Hankkeessa keskitytään erityisesti seuraavien sektorien yritysten kansainvälistymiskehitykseen
• Ympäristöteknologia ja uusiutuvat energiat
• Informaatio- ja tietoliikenneteknologia; erityisesti palvelutuotannossa
• Luovat toimialat ja elämysteollisuus
• Konepaja- ja rakennusteollisuus

Hankkeen päätavoitteita ovat mm:
1. Saada vuosittain osallistumaan hankkeeseen 10 yritystä / maa eli 30 yritystä / vuosi eli koko hankkeeseen kolmen vuoden aikana yhteensä 90 yritystä:
2. Saada hankkeen järjestämiin tapahtumiin (tapaamiset, seminaarit,
konsultoinnit) osallistumaan vähintään 40 yritystä / maa eli 120 / vuosi eli
koko hankkeen aikana yhteensä 360 yritystä;
3. Lisätä hankkeeseen osallistuvien kansainvälistä liiketoimintaa tekevien yritysten kansainvälisen kaupan osuutta 10 %
4. Vahvistaa osallistuvien yritysten kykyä käydä kansainvälistä kauppaa
5. Lisätä eri maiden kulttuurien ja yrityskäytäntöjen teoreettista ja
käytännöllistä tuntemusta sekä hankkeen itsensä että eri maantieteellisille alueille suunnattujen aktiviteettien kautta
6. Hankkeeseen osallistuvista henkilöistä on naisia vähintään 40 %

Hankkeen toteutus sisältää seuraavat kaikkien hankkeen osapuolten kanssa yhteisesti toteutettavat tehtäväkokonaisuudet:
• Julkisen sektorin verkostojen kehittäminen
• B2B - tapaamisten järjestäminen (uudet asiakkaat, uudet partnerit, uudet verkostot)
• Yhteisten delegaatioiden vierailut uusille markkina-alueille
• Vastaanottojen järjestäminen alueella vieraileville delegaatioille alueen
osaamisen, yritysten ja verkostojen esittelemiseksi
• Koulutuksen järjestäminen mm. vientiin, tuontiin, kansainvälisen
liiketoiminnan hallintaan ja kansainväliseen markkinointiin liittyen
• Yhteisten seminaarien järjestäminen

Lisäksi hankkeessa tehdään erikseen kussakin maassa (Suomi, Ruotsi, Norja) seuraavia tehtäväkokonaisuuksia:
• Yksittäisten yritysten johtajien konsultointi
• Avustaminen uusien kohdealueiden markkinatietojen keräämisessä
• Ulkomaille suuntautuvien vierailujen järjestäminen
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   15.6.2008
Päättymispvm   31.12.2010
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
EU / Interreg IV A
Yritykset
Toteuttajat  
Ouluseutu Yrityspalvelut
Yhteyshenkilöt   Esa Riippa, Johtaja / Kehittämispäällikkö, Oulunseutu yrityspalvelut
Elektroniikkatie 3 90570 Oulu, 044 703 1310, esa.riippa@ouka.fi

Henry Koivukangas, Kansainvälisten asioiden suunnittelija, Oulunseutu yrityspalvelut, Elektroniikkatie 3 90570 Oulu, 044 703 1303, henry.koivukangas@ouka.fi
Liitteet  
Logot    
  Oulun kaupunki
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi