Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Tulevaisuuden oppimisympäristöt
*
 
Hankkeen nimi   Tulevaisuuden oppimisympäristöt
Hanketyyppi   Seudun kuntien yhteinen hanke
Salkku   Muut 
Tiivistelmä  

Tavoitteet ja toimenpiteet:
Hankkeen tavoitteena on oppimisen ja opetuksen saavutettavuuden parantaminen, uudenlaisten vaihtoehtoisten oppimismahdollisuuksien luominen ja opetuksen laadun kehittäminen hyödyntämällä ja edelleen kehittämällä opetuksessa käytettävää teknologiaa. Tavoitteena on kehittää Tulevaisuuden oppimisympäristö oppilaiden käyttöön. Verkko-oppimisen tavoitteena on hankkia toimintaympäristöön soveltuvat laitteistot ja ohjelmat Oulun seudulle, toiminta rahoitetaan erillisellä ESR hankkeella.
Tulevaisuuden oppimisympäristöä käytetään Smart School -pilottikouluilla linkittyen tulevaisuuden koulu -ohjelmaan ja sen toiminnot ja sisällöt kytketään hankkeen aikana valmistuvan Ritaharjun koulun toimintaan.
Hankkeen aikana luodaan virtuaalinen pelitodellinen malli Ritaharjun Tulevaisuuden koulusta ja perussisällöt rakennetussa virtuaaliympäristössä toimimiseen. Pelinomaisen oppimisympäristön luominen ja rakentaminen alueen nuorille tarjoaa innovatiivisen, virtuaalisen jatkeen laadukkaalle koulujärjestelmällemme - melkein kaikkeen nykynuorella on olemassa virtuaalinen jatke, muttei tärkeimpään asiaan eli kouluun.
Luomalla tällaiset osaamisrakenteet ja toimenpidekokonaisuudet kehitetään perusopetusta, mutta samalla vahvistetaan alueen elinkeinoelämää ja yritysten toimintaedellytyksiä globaaleilla markkinoilla. Valmistuessaan toimenpiteet tulevat herättämään runsaasti kansallista ja kansainvälistä mielenkiintoa, minkä takia toiminta-ajatusta esitellään aktiivisesti koko hankkeen ajan eri kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla.
Verkko-oppimisen hankintojen tavoitteena on seudullisen ja alueellisen oppimisympäristön kehittäminen ja verkostoitumisen edistäminen hankkimalla ja kehittämällä teknologisia innovaatioita kuntiin. Oppimisympäristö mahdollistaa vuorovaikutteisen, itseohjautuvuutta ja sosiaalisuutta korostavan oppimisen.
Verkko-oppimisen hankinnoilla varustetaan kouluja ja oppilaitoksia teknisesti vastaamaan tulevaisuuden luokkahuoneen tarpeita. Tuloksena saadaan etä-, monimuoto- ja verkko-opetus sekä niissä tarvittavat laitteistot Oulun seudulla vietyä uudelle tasolle ja vastaamaan tulevaisuuden koulunkäynnin haasteisiin.

Kokonaiskustannusarvio: 531 000 euroa.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2008
Päättymispvm   31.12.2010
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Toteuttajat  
Opetustoimi
Yhteyshenkilöt   Pasi Mattila, Projektipäällikkö, 044 7039688, pasi.mattila@ouka.fi
Susanna Hellsten, Suunnittelija, 044 7039043, susanna.hellsten@ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 

EAKR___________

   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi