Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma Oulu
*
 
Hankkeen nimi   Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma Oulu
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä   Taustaa:
Oulu on kasvava kaupunki, jossa nuorten alle 30-vuotiaiden suhteellinen osuus on suurimpia Suomessa. Tilastokeskuksen mukaan 31.12.2006 alle 30-vuotiaiden osuus koko Oulun väestöstä oli 57 010 henkilöä, joka on 44 %. Nuoret tuovat myös omia haasteita asuntomarkkinoille. Oulussa arvioitiin vuonna 2007 olevan 120-130 asunnotonta (ensisuojissa, asumispalveluyksiköissä, sairaaloissa, vapautuneet asunnottomat van-git, tilapäisesti ystävien tai sukulaisten luona). Suurin nuorten asumisen haaste Oulussa on kohtuuhintaisten ja pienten, nuorten itsenäistymiskehityksen mahdollistavien asuntojen vähäisyys vuokra-asuntokannassa. Nuorille tarkoitettujen asuntojen yhteydessä tulisi olla mahdollisuus eritasoiseen asumisohjaukseen. Lisäksi asumisohjauksen näissä asunnoissa tulisi olla vuokranantajan toimesta eritasoisia asumisen sisältöpalvelu-ja, joilla tavoitellaan asukkaiden osallistumisen ja omaehtoisen vapaa-ajan toimintojen kehittämistä. Oulun kaupunki haluaa tällä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmalla ennaltaehkäistä ja auttaa jo asun-nottomuuden piiriin joutuneita nuoria, jotka ovat usein huumeriippuvaisia tai/ja moniongelmaisia.

Tavoitteet:
1) Vähentää oululaisten pitkäaikaisasunnottomuutta, erityisenä kohderyhmänä moniongelmaisten nuoret ja naiset.
2) Sitouttaa moniongelmaisia nuoria ja naisia asumiseen ja kuntoutumiseen
3) Vähentää edellä mainittujen ryhmien syrjäytymisriskiä tehostetun ohjelmamallin avulla.
4) Kehittää toimiva ja jatkuva eri toimijoiden yhteistyömalli, jossa tavoitteena on nuorten syrjäytymisen ehkäi-seminen vaikuttamalla nuoren koko elämän hallintaan tarjoamalla vahva tuki asumiseen sekä työelämän-valmennukseen.

Odotetut tulokset:
Kaupungissa on vuonna 2011 pitkäaikaisasunnottomuus vähentynyt strategian mukaisesti ja nuorten sekä moniongelmaisten palveluketjut ovat parantuneet. Moniongelmaisten palveluiden järjestäminen on koor-dinoidumpaa ja kuntoutuminen nähdään kokonaisvaltaisena prosessina. Kolmannen sektorin ja eri toimijoi-den kesken on kehitetty uusi toimintamalli, jota voidaan soveltaa myös muihin palveluprosesseihin.
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.9.2009
Päättymispvm   31.12.2011
Rahoittajat  
Sosiaali- ja terveysministeriö
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Sosiaali- ja terveystoimi
Yhteyshenkilöt   Mielenterveys- ja sosiaalijohtaja Sirkka-Liisa Olli,
Asuntotoimen päällikkö Kaija Puhakka
Liitteet  
Logot    
  ____Sosiaali- ja terveysministeriö
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi