Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Oulun seudun hautomoverkosto
*
 
Hankkeen nimi   Oulun seudun hautomoverkosto
Hanketyyppi   Seudun kuntien yhteinen hanke
Salkku   Elinkeino- ja yrittäjyyshankkeita 2010 
Tiivistelmä  

Tarve:
Hautomotoiminta on menneinä vuosina usein pitkälle keskittynyt oppilaitosten, teknologiakeskusten tai vastaavien organisaatioiden ja muiden keskittymien yhteyteen. Innovatiivinen yrittäjyys ja liiketoiminta ja sen myötä myös yrityshautomoiden rooli nähdään laajemmin. Innovatiivisuus voi liittyä toimintatapaan tai menetelmään, se voi esimerkiksi olla puhdas palveluinnovaatio, jossa teknologia on jo käytössä olevaa mutta sitä sovelletaan uudella tavalla. Tämän tyyppisille yrityksille yrityshautomon keskeisin lisäarvo ei välttämättä enää olekaan toimitila tai sijoittuminen jonkun keskittymän yhteyteen vaan hautomon tarjoamien palvelujen sisältö.

Oulun seudun kuntien ja seudullisten toimijoiden kesken on yhteinen tahtotila vastata toimintaympäristön muutoksen haasteisiin. Tärkeimpänä asiana nähdään yrityshautomoiden keskinäisen yhteistyön tiivistäminen, seudullinen hautomoverkostomalli. Yhteistyöhön halutaan kytkeä tiiviisti myös alueen oppilaitokset, teknologiakeskukset ja yrityspalveluja tarjoavat eri organisaatiot.

Hankekuvaus:
Hankkeeseen sisältyy kehittämisosio, jonka tehtävänä on yhteisen toimintamallin ja parhaiden käytäntöjen tuominen toimintaan. Tavoitteena on, että kehittämisosion ja pilottivaiheen päättyessä hankkeen loputtua Oulun seudulla toimii hautomoyksiköiden tiivis verkosto. Mukana toimivilla hautomoyksiköillä on omien resurssien ja raamiensa lisäksi myös yhteisiä resursseja ja selkeästi kuvattu verkoston toimintamalli ja palveluprosessit, jotka on dokumentoitu yhteiseen toimintakäsikirjaan.

Hankkeen toiminta:
Perustavoitteena on luoda käynnistysvaiheessa oleville yrityksille hyvät yrityshautomopalvelut kehittämällä Oulun seudulle yrityshautomoiden seudullinen toimintamalli sekä tukemalla uusien yrityshautomoiden (Haukipudas ja Kiiminki) toiminnan käynnistymistä ja vahvistamalla olemassa olevien yrityshautomoiden (Oulutech, Start Business Center ja Oulunsalo) toimintaa ja kehittämistä. Verkoston kehittämisosion tuloksena syntyy Oulun seudun yrityshautomoille yhtenäinen toimintamalli, joka pitää sisällään mm: yhteinen viestinnällinen toimintamalli, tuotteistetut hautomopalvelut, laatu- ja toimintakäsikirja, yhteisiä työkaluja hautomoyrityksille ja hautomotoiminnan pyörittämiseen. Hautomo-osion tuloksina käynnistetään yrityshautomot Haukiputaalla ja Kiimingissä ja jatketaan ja kehitetään Teveo, Ouluseutu Yrityspalvelun ja Oulunsalon yrityshautomoiden toimintaa

Tulokset:
Hankkeen päätavoite on luoda seudullinen toimintamalli Oulun seudun yrityshautomoiden kesken. Hankkeen aikana syntyy 130 uutta yritystä, jotka työllistävät 400 henkilöä.

Kustannusarvio: 1,8 miljoonaa euroa.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   21.6.2007
Päättymispvm   20.6.2010
Rahoittajat  
EAKR
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Toteuttajat  
Ouluseutu Yrityspalvelut
Yhteyshenkilöt   Projektipäällikkö Hannu Hiltunen, Ouluseutu Yrityspalvelut, p. 044 703 1394
Liitteet  
Logot    
  __Ouluseutu Yrityspalvelut___EAKR_____________Pohjois-Pohjanmaan liitto
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi