Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

RÄTY - räätälöityä työvoimaa yritykseesi
*
 
Hankkeen nimi   RÄTY - räätälöityä työvoimaa yritykseesi
Hanketyyppi   Seudun kuntien yhteinen hanke
Salkku   PESTI Työllisyysohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Hankekuvaus:
Yritystoiminnan uudet muodot ja palveluinnovaatiot, YUMP -hankkeessa pyritään vastaamaan kohtaanto-ongelmaan helpottamalla yritysten rekrytointiprosesseja ja toisaalla edesauttamaan työntekijöiden työllistymisvalmiuksien parantamista. Pyrkimyksenä on luoda uudenlaisia tuettuja työllistymispolkuja niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille. YUMP -hankkeessa mallinnetaan työpoolin toiminta. Tavoitteena on etsiä poolille sopiva omistuspohja ja toiminta/yritysmuoto. Toimintaedellytysten täyttyessä perustetaan yritys, joka toimii työpoolina uudenlaisena työllistymisen, osakasyritysten ja yhteisöjen niin sesonkiaikojen kuin pitempiaikaiseenkin työvoimantarpeeseen ja tulevaisuuden työvoimavajeen ratkaisuna. Lisäksi selvitetään, mikä olisi sopivin toimintamuoto perustettavalle poolille (yritys, kaksitasoinen malli tms.). Toiminnalla helpotetaan rekrytoimista, tuetaan työllistymistä, ja mallinnetaan työpoolin toimintaa etsimällä aktiivisesti työpaikkoja vaikeasti työllistyville koulutuksen sis. oppisopimukset, täsmäkoulutukset, yhteishankintakoulutukset, kuntoutuksen ja valmennuksen menetelmiä käyttäen. Hankkeen osatoteuttajat (Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ja Nuorten Ystävät ry) tuovat asiantuntemuksensa ja yhteistyöverkostonsa tähän osa-alueelle. Ouluseutu Yrityspalvelukeskus puolestaan tuo hankkeeseen yritysverkostonsa sekä asiantuntemuksen yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Hankkeen toiminta:
Hankkeessa etsitään yrityksiä, joilla on tarve saada lisätyövoimaa. Työvoiman tarvetta kartoitetaan myös julkisella sektorilla. Osatoteuttajien toimesta etsitään sopivia henkilöitä, joita voidaan työllistää kyseisiin tehtäviin tukitoimenpiteiden kautta. Yritykset profiloituvat sekä potentiaalisina työnantajina että työpoolin mahdollisina osakkaina. Hanketta hallinnoi Ouluseutu Yrityspalvelut, ja hankkeen osatoteuttajina ovat Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sekä Nuorten Ystävät Ry. Ouluseutu Yrityspalveluiden rooli on hakea kumppanuutta yritystoiminnan parista potentiaalisimmilta toimialoilta ja toimia asiantuntijana työpoolin liiketoiminnan suunnittelussa. Nuorten Ystävät ry ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiö tuovat hankkeeseen asiantuntijuutensa pooliin tulevan henkilöstönhallinnan tukemisessa ja poolin perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Tulokset:
Syntyy työpoolin toimintamalli, jolla edistetään vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä ja tarjotaan alueen yritystoiminnalle sekä julkiselle sektorille valmennettua, osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa. Lisäksi tavoitellaan korkean profiilin brändin luomista alueellisesti toimintamallille.

Kokonaiskustannusarvio: 480 000 euroa.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.9.2008
Päättymispvm   31.8.2011
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (ESR + valtio)
Oulun Diakonissalaitos
Nuorten ystävät ry
Toteuttajat  
Ouluseutu Yrityspalvelut
Yhteyshenkilöt   Elinkeinoasiamies Petri Luukkonen, p. 044 7031305
Liitteet  
Logot    
  Ouluseutu Yrityspalvelut____Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi