Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

CoSafe - The Cooperation for Safety in Sparsely Populated Areas
*
 
Hankkeen nimi   CoSafe - The Cooperation for Safety in Sparsely Populated Areas
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Muut 
Tiivistelmä   HANKKEEN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄT:
Hankkeen tavoitteena on parantaa pelastusvalmiutta ja kenttäensihoitoa
suuronnettomuuksissa, jotka tapahtuvat pohjoisilla harvaan asutetuilla alueilla. Verkostoituminen kansallisesti ja kansainvälisesti viranomaisten, sairaaloiden, pelastuslaitosten ja -opiston sekä tutkimuslaitosten kesken lisää monitieteellistä tiedonvaihtoa, pelastushenkilöstön omaa turvallisuutta ja parantaa potilaiden
selviytymistä erityisesti erämaa-alueilla äärioloissa sattuneista onnettomuuksista.
Hankkeessa kehitetään pelastushenkilöstön omaa osaamista, työmenetelmiä ja työntekijöiden henkilökohtaista suojausta ääriolosuhteissa erämaa-alueilla tapahtuneisiin onnettomuuksin liittyen. Huolellisen kehitystyön avulla parannetaan turvallisuus- ja pelastusalan työntekijöiden työkykyä ja turvallisuutta työssään.
Kansallisesti ajatellen hyötyä saadaan ns. triple-helix -toiminnasta, kun eri osapuolet toimivat sekä kansallisella tasolla että ylirajojen yhteen - lähtien varautumissuunnitelmista aina tuotekehitykseen. Toisin sanoen mukana on koko logistiikkaketju kentältä sairaalaan, johtamisesta hoitajaan sekä tuotteiden kehittäjät ja varastoijat.
Hankkeen suomalaisten partnerien tehtävänä on kansainvälisen tietopaketin luominen koulutukseen sekä johtamisen että arjen työn tasolle. Uusia tuotteita ovat varautumissuunnitelmamallien lisäksi kansainväliset suositukset potilaan hoitoon poikkeusoloissa ja kommunikaatiotapojen kehittäminen. Myös uusia ensihoidon
toimintaan soveltuvia tuoteideoita työstetään. Samoin pienimuotoisia yhteisiä pelastusharjoituksia järjestetään ja analysoidaan.
Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen tehtävänä on hankkeessa toimia pelastusalan asiantuntijana sekä osallistua nykyisiin toimintamalleihin, -menetelmiin, työvälineisiin ja palveluihin liittyvien epäkohtien tunnistamiseen ja uusien vastaavien kehittämiseen ja testaamiseen kentällä.

HANKKEEN KUMPPANIT JA RAHOITUSSUUNNITELMAT:
Projektia hallinnoi Ruotsissa Uumajassa toimiva Akut & Katastrof Medicinskt Centrum (AKMC). Suomesta partnereita on hankkeessa mukana neljä: Työterveyslaitos, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri (leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikkö) ja Kuopion Pelastusopisto. Näistä Työterveyslaitos toimii Suomen kansallisena koordinaattorina. Lisäksi muina
partnereina ovat mukana FSA University hospital Islannista ja NHS Western Isles Skotlannista. Yhteistyötä tehdään myös Hammerfest hospital (Norja) ja Greenland Homerule (Grönlanti) kanssa.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1 427 950 €, josta EU-rahoituksen osuus on yhteensä 688 239 €.
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.6.2008
Päättymispvm   31.5.2011
Rahoittajat  
EU, Interreg IV B
Oulun kaupunki
Työ- ja elinkeinoministeriö
Toteuttajat  
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Yhteyshenkilöt   Keijo Rantanen
Pelastusjohtaja
Oulun paloasemaMika Haverinen
Operatiivinen päällikkö vs.
Keskuspaloasema/Pelastus
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi