Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Vanhustyön resurssien ja hoidon laadun johtaminen
*
 
Hankkeen nimi   Vanhustyön resurssien ja hoidon laadun johtaminen
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä   Yhteistyökumppanit:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (hankkeen hallinnointi), Oulun ja Kokkolan kaupungit ja Stakes. Lisäksi kumppanina on oy RAIsoft Ltd omakustanteisella erillisellä hankeosiolla sekä Oulun Mäntykoti.

Tavoitteet:
1. Rakentaa johtamisen yhteistyökuvioita asiakkaiden palvelun ohjautumisessa yli palvelurakenteen hyödyntämällä RAI-tunnuslukuja.
2. Testata erilaisia henkilöstösijoittamisen malleja ja tunnuslukuja asiakkaiden hoidon tarpeen ja palvelurakenteen pohjalta.
3. Testata erilaisia johtamisen keinoja, joiden avulla voidaan puuttua hoidon laadun ongelmiin ja parantaa RAI-tunnusluvuilla mitattua hoidon laatua.

Odotetut tulokset:
Kunnan käyttöön jää hankkeen loputtua henkilöstösijoittamisen mallit, hoidon laadun (RAI tunnuslukuihin perustuva hoidon laatu) kehittämisen mallit sekä mallit palvelurakenteen ylittävästä johtamisen yhteistyökuvioista. Henkilöstöjohtamisen mallien avulla henkilöstöresursseja voidaan tarkoituksenmukaisesti ohjata reaaliajassa
asiakkaiden hoidon tarpeen perusteella. Tämä tukee henkilöstön sijoittumista oikea-aikaisesti oikeaan paikkaan ja tuo kustannussäästöä henkilöstömenoissa mm. päällekkäistä toimintaa vähentämällä. Asiakkaiden palveluihin ohjautumisen tarkoituksenmukaisuutta tuetaan hankkeesta saatavalla mittaristolla. Hoitoketjun toimivuus näkyy talousarviossa pienentyvinä kustannuksina, asiakkaan keventyneenä palvelutarpeena ja epätarkoituksenmukaisten palveluiden vähentyneenä käyttönä.
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2009
Päättymispvm   31.12.2011
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Kokkolan kaupunki
Stakes
Toteuttajat  
Sosiaali- ja terveystoimi
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Kokkolan kaupunki
Yhteyshenkilöt   Oulun kokonaisuuden vastuullinen johtaja:
Kotona asumista tukevat palvelut palvelujohtaja Rita Oinas, Oulun projektityöntekijä (50 %): Katriina Niemelä, Kotona asumista tukevat palvelut/Hoivahoito ja OKS –palvelualue. Hankekokonaisuuden johtaja: Pia Vähäkangas, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Oulun projektityöntekijä (50 %): Katriina Niemelä, Kotona asumista tukevat palvelut/Hoivahoito ja OKS –palvelualue.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi