Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

ITEA2 SmartUrbanSpaces Oulun kaupunki
*
 
Hankkeen nimi   ITEA2 SmartUrbanSpaces Oulun kaupunki
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   IMPAKTI Tietohallintaohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

ITEA2 SUS SmartUrbanSpaces Oulun kaupunki -hanke on osa Euroopan laajuista yhteishanketta, jossa on mukana yksitoista kaupunkia neljästä eri maasta; Ranskasta, Espanjasta, Kreikasta ja Suomesta.

Kolmivuotisen projektin tavoitteena on kehittää yhteentoimivia, helppokäyttöisiä kaupunkipalveluja, hyödyntäen uusinta mobiiliteknologiaa sekä jokapaikan tietotekniikkaa. Pääpaino on eurooppalaisittain yhteensopivissa palvelukokonaisuuksissa, erityisesti mobiililaitteilla käytettävissä, tilanne- ja paikkasidonnaisissa palveluissa.

Kansainväliseen konsortioon osallistuu 36 toimijaa julkiselta ja yksityiseltä sektorilta. Siihen kuuluu Euroopan merkittävimpiä tutkimuslaitoksia, teknologiavalmistajia sekä useita kaupunkeja. Konsortion vetäjänä on Gemalto, Ranskasta. Suomalaisista kaupungeista mukana ovat Oulu ja Helsinki, yrityksistä muun muassa Elisa ja Luottokunta. Suomen konsortion koordinaattorina toimii VTT, jossa tehdään projektiin kuuluvaa käytettävyyteen ja tietojärjestelmiin liittyvää tutkimustyötä.

Keskeinen osa hanketta on kaupunkien välisellä yhteistyöllä luoda eurooppalaisia palvelukonsepteja, käytäntöjä ja standardeja, joiden pohjalta kaupunkilaisille voidaan tulevaisuudessa kehittää yhä parempia palveluja. Oulu koordinoi kaupunkien muodostamaa SUS City Councilia. Kansainvälisessä konsortiossa neuvosto edustaa palvelujen loppukäyttäjää uusia palvelukokonaisuuksia kehitettäessä.

Oulussa hanke pyrkii kehittämään ja tehostamaan kaupungin palveluprosesseja hallintokuntien reaalitarpeista käsin. Erityistä huomiota kiinnitetään palvelujen saatavuuteen, käytettävyyteen ja kustannustehokkuuteen. Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevia ja kehitteillä olevia teknisiä ratkaisuja, aukaisemalla kaupungin palveluprosessit yritysten tuoteinnovoinnille, jotka helpottavat käytännön työtä ja arjessa elämistä.

ITEA2(Information Technology for European Advancement) on ICT -sektorilla EUREKA:n alaisuudessa toimiva klusteriohjelma, joka keskittyy kehittämään ja integroimaan ohjelmistointensiivisiä järjestelmiä tuotteisiin ja palveluihin.

Konsortion jäsenet:

Eurooppalaiset kaupungit:
Suomi: Oulun kaupunki, Helsingin kaupunki (Forum Viriumin kautta)
Ranska: Saint-Lô, Caen
Espanja: Bilbao, Gijón, La Pobla de Vallbona, Paterna, Sevilla, Valencia
Kreikka: Limassol
(Kaupunkijäseniä tulossa lisää)

Eurooppalaiset yritykset ja tutkimuslaitokset:
Suomi:VTT, Top Tunniste, MSG Software, Fara, Elisa, Luottokunta, Venyon
Ranska: Gemalto, NXP, CEV-Group, University of Bordeaux, Thales, Intelligéré, University of Caen, Applicam s.a., Forum Services Mobiles (NFC)
Espanja: Visual-Tools, Telvent, CBT, Palma Tools, Moviquity, AICIA, Avanzis S.L., ESI-Tecnalia
Kreikka: ITMC S.A.

Kokonaiskustannukset yhteensä n. 910 000 €, josta kaupungin omarahoitusosuus on puolet. Kansainvälisen SUS -hankkeen konsortion kokonaisbudjetti on n. 24 M€, josta suomalaisten toimijoiden osuus on n. 8,8 M€ ja Oulun alueen osuus n. 4 M€.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.6.2009
Päättymispvm   31.5.2012
Rahoittajat  
TEKES
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun kaupunki
24 kansallista ja kansainvälistä ICT -alan yritystä ja tutkimuslaitosta
10 muuta eurooppalaista kaupunkia
Yhteyshenkilöt   Projektipäällikkö Outi Rouru-Kuivala, p. 044 703 1637,
kehittämisjohtaja Katriina Puhakka, p. 044 703 1241
Liitteet  
Smart Urban Spaces - nettisivut: www.ouka.fi/sus/english/   Linkki  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi