Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

City of Tshwane & City of Oulu Business-to-Business Programme 2008-2010
*
 
Hankkeen nimi   City of Tshwane & City of Oulu Business-to-Business Programme 2008-2010
Hanketyyppi   Kansainvälinen yhteistyöhanke
Salkku   Muut 
Tiivistelmä  

Tavoitteet:
- Hyödyntää Oulun kokemuksia ja osaamista sähköisten palvelujen kehittämisessä ja pilotoinneissa
- Kehittää kattava strategia Tshwanen kaupungin ICT- ja laajakaistainfrastruktuurin toteuttamiseksi
- Vertailla parhaita käytäntöjä liittyen laskutukseen, turvallisuuteen ja hätätilanteiden hallintaan
- Edistää alueiden välistä kaupankäyntiä ja investointeja etenkin ICT-, biolääketiede-, hyvinvointi- ja ympäristöteknologioiden aloilla.

Sisältö/Toimenpiteet:
Hankkeen tavoitteena viedä osaamiskeskusohjelma- ja teknologiakaupunkikonseptia Tshwanen alueelle ja tuoda esille pilotointi- ja tuotekehitysjärjestelmää, joka on ollut Oulussa käytössä. Tavoitteina myös edistää Oulun seudun yritysten tuotteiden ja palveluiden vientiä sekä tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyötä Oulun seudun ja Etelä-Afrikan välillä. Tshwanen Smart City -hanketta tuetaan aluksi käynnistysvaiheessa mm. avustamalla strategian kehittämisessä ja kasvusopimuksessa, Smart City -lähtökohtien tutkimisessa ja laajakaistaverkon kehittämisessä. Terveydenhuollon kehittäminen on yksi pääpainopisteistä, ja siihen pyritään etsimään ratkaisuja hyödyntämällä Oulussa pilotoituja hankkeita. Liiketoimintayhteistyössä haetaan kumppaneita molemmista kaupungeista. Myöhemmässä vaiheessa suunnitellaan työ- ja opiskeluvaihto-ohjelma.

Odotettavissa olevat tulokset:
Yhteistyö vaikuttaa ITC-alan tieto-taidon lisääntyminen Oulussa ja Tshwanessa. Mobiilisovellusten testaaminen eri ympäristössä antaa informaatiota niiden toiminnasta ja sovelluksia voidaan kehittää eteenpäin valmiiksi, myytäviksi tuotteiksi. Tshwanen kaupunki hyödyntää Oulun kasvusopimusta ja innovaatiostrategiaa oman kehitysstrategiansa kehittämisessä. Liiketoimintayhteistyö kaupunkien välillä käynnistyy. Vaihto-ohjelman myötä tietoisuus molemmista maista ja kaupungeista lisääntyy.

Toteutusvaiheen kokonaiskustannusarvio: 255 000 euroa.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   28.4.2008
Päättymispvm   31.12.2010
Rahoittajat  
Suomen Ulkoasiainministeriö
Suomen Kuntaliitto
Toteuttajat  
Keskushallinto, Innovaatiot ja markkinointi -ryhmä
Yhteyshenkilöt   Vastuullinen johtaja Katriina Puhakka, 044 7031241, katriina.puhakka(at)ouka.fi, kongressiassitentti Marko Sulonen, 044 7031324, marko.sulonen(at)ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi