Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

PISARA-hanke (Pitkäaikaissairauksien alueellinen toimintamalli)
*
 
Hankkeen nimi   PISARA-hanke (Pitkäaikaissairauksien alueellinen toimintamalli)
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Pisara-hankkeessa kehitettiin pitkäaikaissairauksien hoitomalli terveydenhuollon ammattilaisille. Pitkäaikaissairauksien hoitomallilla terveysasemien vastaanoton työ yhtenäistyy ja selkeytyy. Pitkäaikaissairauksien hoito on potilaslähtöistä ja potilaan voimaantumista tukevaa, jossa Oulun Omahoitopalvelulla on merkittävä osuus. Pitkäaikaissairauksien hoitomalli on käytössä kaikilla Oulun kaupungin terveysasemilla (12). Kuntalaiset saavat tukea terveydenhuollon ammattilaisilta omaan tilanteeseensa ja osallistuminen järjestöjen toimintaan on madaltunut. Järjestöjen ja terveydenhuollon yhteistyön avulla potilaiden ohjaaminen järjestöjen toimintaan on helpottunut. Järjestöjen kehittämien sivustojen, ihimiset.fi ja toimeksi.fi, kautta tietoisuus järjestöjen tarjoamista mahdollisuuksista on lisääntynyt sekä kuntalaisilla että terveydenhuollon ammattilaisilla.

Pisara-hankekokonaisuus on toteutettu koordinaatiohankkeena, josta vastasi Oulun kaupunki. Hankkeeseen omina osahankkeinaan kuuluivat Oulun kaupungin lisäksi Diapolis (Pisara - Diapolis - hanke), Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys (VVV - Vertaistoiminta Verkkoon - projekti), Oulun yliopisto (Pisara - V -hanke) ja ProWellness Oy, joka toimi järjestelmän toimittajana hankkeessa. Kehittämistyöstä on tehty hankkeessa vuosina 2009-2014.

Pisara-hankekokonaisuuden tavoitteena oli

Kustannustehokkaan, vaikuttavan ja laadukkaan toimintamallin luominen alkuvaiheessa tyypin 2 diabeetikoiden hoitoon monitoimijayhteistyössä.

Pisara - Oulu - hankkeen tavoitteet olivat

1) Hoitosuunnitelman ja hoidonohjauksen sisältöjen kehittäminen tyypin 2 diabeteksen ja muiden pitkäaikaissairauksien hoitoon ja seurantaan

2) Hoidon kulun selkeyttäminen tyypin 2 diabeteksen ja muiden pitkäaikaissairauksien hoidossa yhteistyössä rakennetussa toimintamallissa

3) Teknologiaterveyskeskus Oulu ja TT Kaakkurin tuotetestauksen, Oulun kaupungin kehittämisyksikön ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyö

4) Kansalliset tavoitteet ja kansallinen verkostoyhteistyö

Pisara - Oulu - hankkeessa kehitettiin alkuvaiheessa tyypin 2 diabeteksen hoitomalli, jota sovellettiin myöhemmin muihin pitkäaikaissairauksiin (sydän- ja verisuonisairaudet, astma ja reuma). Pitkäaikaissairauksien hoitomalli selkeyttää ja yhtenäistää pitkäaikaissairaiden hoitoa. Hoitomalli sisältää hyvinvointilomakkeen, joka toimii hoitosuunnitelman teon pohjana, ja palveluverkoston. Hyvinvointilomakkeen avulla potilaiden avun ja tuen tarpeen kartoittaminen helpottuu. Palveluverkostosta henkilökunta löytää nopeasti ja helposti potilaan tarvitseman tukitoimen yhteystiedot ja potilaiden ohjaaminen palveluiden piiriin helpottuu. Pitkäaikaissairauksien hoitomallin yhteydessä on kehitetty monitoimijayhteistyössä toimintatapa, jolla henkilöstön tietoisuus potilasjärjestöjen tarjoamista mahdollisuuksista lisääntyy ja potilaiden ohjaaminen vertaistuen piiriin helpottuu. Pitkäaikaissairauksien hoitomallin myötä terveysasemien vastaanoton työ on yhtenäistynyt ja selkeytynyt. Oulun Omahoitopalvelua hyödyntävä, sähköinen pitkäaikaissairauksien hoitomalli on käytössä kaikilla Oulun kaupungin terveysasemilla.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.4.2009
Päättymispvm   31.12.2013
Rahoittajat  
Tekes
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Hyvinvointipalvelut
Yhteyshenkilöt   Hankkeen vastuullinen johtaja, hallintoylilääkäri Eila Erkkilä, Oulun kaupunki (eila.erkkila@ouka.fi). Projektipäällikkö Maarit Salmi, Oulun kaupunki (maarit.salmi@ouka.fi). Hankkeen päätyttyä vs. palvelujohtaja Terttu Turunen (terttu.turunen@ouka.fi)
Liitteet  
Pisara-hankkeen internet-sivut   Linkki  
JulkICT:n prosessipankki, jossa on prosessimallinnukset pitkäaikaissairauksien hoitomallista ja järjestöyhteistyö   Linkki  
Innokylä, johon toimintamallit on kuvattu   Linkki  
Pisara-hankekoordinaation ja Pisara - Oulu -hankkeen loppuraportti   Pisara-loppuraportti_2013.pdf   627 kt
Pisara-hankekoordinaation ja Pisara - Oulu hankkeen arviointiraportti   Arviointiraportti_Pisara.pdf   972 kt
Logot    
 

   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi