Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Terveempi Pohjois-Suomi / TERO - Terveempi Oulu
*
 
Hankkeen nimi   Terveempi Pohjois-Suomi / TERO - Terveempi Oulu
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä   Hankkeen päätavoitteena on edistää ja kehittää väestön hyvinvointia vahvistamalla ennaltaehkäisevää toimintaa ja saattamalla varhaisen puuttumisen ja tuen menetelmät laajasti yhteiseen käyttöön. Lisäksi hyödynnetään alueilla jo tehtyä kehittämistyötä ja tuloksia. Hankkeen kohderyhmänä ovat kuntalaiset, terveydenhuollon ammattilaiset ja kolmas sektori. Oulun kaupungin osatavoitteet Omahoitopalvelua hyödyntämällä ovat: 1) Tukea kuntalaisen osallisuutta ja omaa vastuuta hyvinvoinnistaan, 2) Edistää terveellisiä elintapoja osana mm. kansansairauksien, psyykkisten sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisyä, 3) Edistää ja tukea kuntalaisten psyykkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa, 4) Kasvattaa ammattilaisten valmiuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä terveyserojen kaventamiseksi ja psyykkisen pahoinvoinnin ehkäisemiseksi, 5) Kehittää aktiivista Oulun kaupungin palvelutuotannon (mielenterveys, liikuntatoimi, avoterveydenhuolto) välistä yhteistyötä kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, 6) Kehittää uusia innovatiivisia toimintakonsepteja ja palvelukokonaisuuksia monitoimijaverkostossa ja 7) Tehdä aktiivista ja koordinoitua yhteistyötä pilotointihankeyhteistyökumppaneiden kanssa.

Sisältö / Toimenpiteet:
Hankkeessa Oulun kaupungissa kehitetään ja pilotoidaan Omahoitopalvelun tietosisältöjä hyödyntäen semanttisen webin ja Terve Suomi-portaalin tuomia mahdollisuuksia. Tuodaan kansalaisten psyykkistä hyvinvointia tukevia kevyen tuen palvelukokonaisuuksia Omahoitopalveluun ja kehitetään terveysliikuntaan liittyviä tietosisältöjä Oulun kaupungin liikuntaviraston kanssa. Kartoitetaan Oulun alueen psyykkisen tuen toimijoiden ja sosiaalitoimen yhteistyö. Omahoitopalvelua hyödyntämällä tuodaan terveyden edistämisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tuen sisällöt, varhaisen puuttumisen menetelmät ja palvelumodulit osaksi jokaista potilastapaamista. Kehitetään kiinteitä terveysbarometreja ja kansalaisten omahoitoa tukevia toimintamalleja sekä kartoitetaan terveyspalveluiden suurkäyttäjien yhteydenottosyitä. Omahoitopalvelua hyödyntämällä kehitetään Oulun kaupungin terveyskeskuksen ja mielenterveyspalveluiden matalankynnyksen palveluprosesseja. Kehitetään monitoimijayhteistyössä kansalaisia aktivoivia ryhmänohjausmalleja ja kansalaisten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi kuntien ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Hankkeessa arvioidaan pilotointituloksia yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden osalta hankeyhteistyökumppaneiden kanssa ja mallinnetaan ratkaisuja soveltuvin osin osaksi Omahoitopalvelua.

Odotettuina tuloksina kehittämistyöstä:
Omahoitopalvelun kautta löydetään diabeteksen riskiryhmään kuuluvat ja palvelun avulla vaikutetaan kuntalaisten elämäntapatottumuksiin terveyden edistämisen näkökulmasta. Omahoitopalvelun avulla terveellisiä elintapoja tukevat tietosisällöt ovat kaikkien kuntalaisten saatavilla ja sen avulla voidaan tukea kuntalaisten psyykkistä hyvinvointia. Kansansairauksien ennaltaehkäisyyn (tyypin 2 diabetes) on kehitetty uusi teknologiaa hyödyntävä toimintamalli/palveluprosessi sekä organisaatioiden sisällä että niiden välillä. Omahoitopalvelussa on kevyemmän psyykkisen tuen verkosto ja palveluprosessi. Varhaisen puuttumisen kautta on kehitetty palveluketjuja ja tukiprosesseja tukemaan kuntalaisten psyykkistä terveyttä. Suuntaudutaan uudenlaiseen terveysvalmennuskulttuuriin ja saadaan kansalaislähtöiset ehkäisevän omahoidon toteuttamisvälineet kuntalaisille, järjestötoimijoille ja ammattilaisille. On muodostettu terveyttä tukevia ryhmiä, kuten painonhallinta- ja liikuntaryhmiä ja järjestöjen rooli on kasvanut kehittämistyön seurauksena. Pilotoinnin myötä Oulunkaaren kunnat tulevat Omahoitopalvelujen käyttäjiksi.

Hankkeen toteutuneet kustannukset 713 527 €.
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.3.2009
Päättymispvm   31.10.2011
Rahoittajat  
STM
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Sosiaali- ja terveystoimi
Yhteyshenkilöt   Projektijohtaja Minna Angeria, p.044 703 4555, hankkeen vastuullinen johtaja Keijo Koski
Liitteet  
Loppuraportti   Loppuraportti Tero Terveempi - Oulu nettiversio.pdf   714 kt
Tiivistelmä projektin päättyessä   Tero Terveempi - Oulu tiivistelmä.pdf   141 kt
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi