Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Työttömien terveydenhuollon kehittämishanke II-vaihe
*
 
Hankkeen nimi   Työttömien terveydenhuollon kehittämishanke II-vaihe
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Hankekuvaus:
Työttömien terveydenhuollon hankkeen II vaihe kehittää ja laajentaa edelleen työttömien terveydenhuoltoa. Kohderyhmä laajenee II vaiheen aikana pitkäaikaistyöttömistä kaikkiin työttömiin mukaan lukien pätkätyöttömät ja määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevat sekä työvoimapoliittisessa koulutuksessa olevat opiskelijat, jotka eivät kuulu opiskelijaterveydenhuollon piiriin. Toteutuksessa keskitytään viranomaisten välisten työkalujen kehittämiseen (viranomaislähete), sosiaali- ja terveydenhuollon ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteistyön määrittelemiseen sekä välineiden ja mallien käyttöönottoon. Työttömien terveydenhuollon hanke on osahanke valtakunnallista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimaa työttömien terveydenhuollon kehittämiskumppanuus jatkohanketta.

Toteutusaika: I-vaihe 15.8.2007 - 31.2.2009, II-vaihe 1.3.2009 - 31.10.2010

Tavoitteet:
1. Kaupungin kaikilla terveysasemilla on käyttöönotettu toimintamalli (työttömien terveystarkastukset ja moniammatillinen verkostotyö) laajennettu koskemaan kaikkia työttömiä. Uutena kohderyhmänä pätkätyöttömät, määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevat
sekä työvoimapoliittisessa koulutuksessa olevat opiskelijat, jotka eivät kuulu opiskelijaterveydenhuollon piiriin. Terveystarkastuksia tekevien terveydenhoitajien kouluttaminen toimintaan, mikä lisää terveystarkastuksia tekevien terveydenhoitajien määrää.
2. Omahoitopalvelun käyttöönotto työttömien terveydenhuollon palvelussa kilpailutuksen jälkeisessä laajuudessa; asiakkaille omahoitopalvelun opettaminen kansantautien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja seurannassa.
3. Sähköisen viranomaislähetteen/palautteen käyttöönotto.
4. Ennaltaehkäisevän työn roolin määrittäminen työikäisten asiakkaiden palvelussa. Yhteistyö STKL:n kanssa käynnistyvässä Esko-hankkeessa.

Odotettavat tulokset:
1. Kaupungin kaikilla terveysasemilla on käyttöönotettu laajennettu työttömien terveydenhuollon toimintamalli ja terveydenhoitajia koulutettu toimintaan.
2. Omahoitopalvelu on käyttöönotettu työttömien terveydenhuollossa. 3. Sähköinen viranomaislähete/palute on käyttöönotettu työttömien terveydenhuollossa.
4. Työttömien terveydenhuollon ja vapaaehtoisjärjestöjen välinen yhteistyö on alkanut ja ennaltaehkäiseviä palvelukokonaisuuksia on yhteistyössä kehitetty.

Kokonaiskustannusarvio 100 000 euroa
Rahoitussuunnitelma: Stakes 50 % 50 000 euroa, Oulun kaupunki 50 % 50 000 euroa.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.3.2009
Päättymispvm   31.10.2010
Rahoittajat  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Sosiaali- ja terveystoimi
Yhteyshenkilöt   Projektityöntekijä Pirjo Nevalainen, p. 044-703 4106
Hankkeen vastuullinen johtaja Keijo Koski
Liitteet  
Tietoa THL:n sivuilla: Pitkäaikaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishanke   Linkki  
Loppuraportti   PTT_loppuraportti_oulu.pdf   4 272 kt
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi