Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Äimäraution hevosurheilureitistö
*
 
Hankkeen nimi   Äimäraution hevosurheilureitistö
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Infrahankkeet 
Tiivistelmä  

Hankkeen tavoitteet ja sisältö:

Hankkeen tavoitteena on monipuolistaa Äimäraution hevosurheilualueen harrastusmahdollisuuksia sekä turvata mahdollisuudet luonnonläheiseen, tasa-arvoiseen ja monimuotoiseen liikuntamuotoon. Erityisenä tavoitteena hankkeessa on parantaa alueen ympäristön tilaa hulevesien käsittelyn ja maisemanhoidollisten toimenpiteiden avulla. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan Äimäraution hevosurheilureitistö, johon kuuluu maastoratsastusreitistö (5 380 m) ja hiittisuora (830 m). Lisäksi alueelle rakennetaan 1,6 km:n mittainen kevyen liikenteen väylä. Alueen ympäristön tilaa parannetaan rakentamalla sinne kolme ekologista hulevesien käsittelyaluetta. Hulevedenkäsittelyn tavoitteena on puhdistaa hulevesi niin, että se vesistöön palatessaan olisi laadultaan lähellä luonnonvettä. Maiseman tilaa parantavana ensisijaisena toimenpiteenä on toteuttaa alueelle 42 000 m2:n laiduntamisalueet hevosille. Suunnitteluvaiheessa tutkitaan myös muita mahdollisia alueelle soveltuvia maisemanhoitokeinoja.

Kokonaiskustannusarvio 1 437 000 euroa.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.6.2009
Päättymispvm   31.8.2011
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
Toteuttajat  
Tekninen keskus
Yhteyshenkilöt   Tekninen keskus, apulaiskaupungingeodeetti Eero Keski-Oja ja projekti-insinööri Marika Kämppi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi