Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Kohti yhteisöllistä koulua
*
 
Hankkeen nimi   Kohti yhteisöllistä koulua
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013  Muut 
Tiivistelmä   Lähtökohdat
Oulun kaupungin ja opetustoimen yksi arvoista on yhteisöllisyys. Opetustoimessa mietitään keinoja toimintakulttuurin muuttamiseen ja sen johtamiseen. Opetustoimen uusi johtamisjärjestelmä on otettu käyttöön vuoden 2008 alusta ja se konkretisoidaan läpi organisaation. Johtamisjärjestelmä rakentuu tiimityön pohjalle ja sen tulisi toteutua läpi organisaation. Eri tasolla toimivilla tiimeillä on tärkeä tehtävä strategisten tavoitteiden toteutumisessa sekä yhteistoiminnallisen oppimisen kehittämisessä. Strategian halutaan näkyvän tiimien tavoitteissa ja toiminnassa.

Tavoitteet
Tavoitteina ovat työhyvinvoinnin vahvistaminen kulttuurin muuttamisella yhteisölliseksi, organisaation tehtävien ja vastuiden selkeyttämisellä, toimintojen liittämisellä kokonaisuuteen ja työn tekemisen kulttuurin järkevöittämisellä. Osallistujat saavat valmiuksia yhteisöllisten koulujen rakentamiseen ja tiimityön kehittämiseen. Mentori- ja valmentajakoulutuksessa osa opettajista kehittyy kouluttamaan opettajia. Projektin aikana kerätään opettajille oma menetelmäpankki yhteistoiminnalliseen oppimiseen sekä koulutustilaisuuksien vetämiseen. Työyhteisön yhteisöllisyyttä vahvistetaan perehdyttämällä rehtoreita yhteistoiminnalliseen johtamiseen.

Toimenpiteet
Kouluttajakoulutuksia toteutetaan kolmessa ryhmässä, jokaisessa ryhmässä on 20-30 osallistujaa. Koulutuspäiviä on yhteensä 8. Jokaisesta koulusta on vähintään kaksi osallistujaa, osa rehtoreista osallistuu kouluttajakoulutukseen, osa vain rehtoritapaamisiin. Kouluttajakoulutukset toteutetaan yhteistoiminnallisesti. Menetelmien soveltamista ja niiden toteutumista arvioidaan koulutuspäivissä ja kollegiaalisissa ryhmissä tavoitteena ”tehdä reflektiosta arkirutiini”. Osa kouluttajakoulutukseen osallistuvista osallistuu myös mentori/valmentaja koulutukseen. Mentorit/valmentajat kouluttautuvat tukemaan koulun työyhteisön muutosta. He suunnittelevat yhdessä rehtorin kanssa koulukohtaisen koulutuksen työyhteisön lähtökohdista. Kouluyhteisö ottaa vastuuta oman toimintansa kehittämisestä, kehittää toimintaansa kohti yhteistoiminnallista ja oppivaa organisaatiota. Mentorit tukevat rehtoreita kouluyhteisön kehittämisessä.

Valmennusohjelmassa käytetään yhteistoiminnallisen johtamisen filosofiaan ja kokemuksellisen oppimisen teoriaan pohjautuvia kehittämismenetelmiä, jossa teoria ja käytäntö kohtaavat jatkuvasti. Koulutus on prosessiluonteinen ja noudattaa kokemuksellisen oppimisen periaatteita. Kouluttajat mallittavat yhteistoiminnallisten menetelmien käyttöä koko ohjelman ajan. Kehittämistyössä hyödynnetään osallistujien asiantuntemusta ja omakohtaisia kokemuksia. Koulutuksessa sovelletaan benchmarking-menettelyä parhaiden käytäntöjen kehittämistä ja soveltamista silmälläpitäen.

Tulokset
Osallistujat oppivat yhteistoiminnallisen oppimisen toteuttamistapoja niin luokan kuin työyhteisönkin tasolla. Yhteistoiminnalliseen oppimiseen koostetaan materiaalipankki, jossa useita juoksutuksia yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Koulut tekevät strategioiden mukaisen kehittämissuunnitelman, ja tiimien valtuudet ja tehtävät selkeytetään. Mentori- ja valmentajakoulutuksen osallistujia hyödynnetään jatkossa työyhteisön ja yhteistoiminnallisuuden kehittämis- ja koulutustehtävissä.

Kokonaiskustannusarvio: 497 850 €
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   27.1.2009
Päättymispvm   31.12.2010
Rahoittajat  
Työelämän kehittämisohjelma TYKES
Toteuttajat  
Opetustoimi
Oulun yliopisto
Yhteyshenkilöt   Yhteyshenkilöt: Minna Hellsten, projektityöntekijä, 044 703 9042, minna.hellsten@ouka.fi, hankkeen vastuullinen johtaja: hallintopäällikkö Mika Penttilä.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi