Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Koulutusten nivelvaiheen ohjaus 15–17 -vuotiaille nuorille
*
 
Hankkeen nimi   Koulutusten nivelvaiheen ohjaus 15–17 -vuotiaille nuorille
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   PESTI Työllisyysohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Hankkeessa vahvistetaan ja kehitetään edelleen aikaisemmassa
seudullisessa Onnistuvat Opit -hankkeessa (2007) nimetyn
palveluverkoston yhteistyötä ja toiminnan vakiinnuttamista 15-17-
vuotiaiden nuorten ohjauksessa. Oulussa ja Oulun seudulla jää osa
15-17-vuotiaista nuorista sijoittumatta toisen asteen koulutukseen,
keskeyttää sen tai keskeyttää 10.luokan. Esimerkiksi kevään 2009
yhteishaussa oli OSAO:lla 2,04 hakijaa yhtä paikkaa kohden, joista
osa jäi sijoittumatta. Tälle kohderyhmälle ei ole tällä hetkellä
syvennettyä koulutukseen ohjausta. Seudullisessa etsivän työn
hankkeessa on luotu palveluverkosto, jonka avulla tavoitetaan näitä
nuoria. Kuitenkin vielä puuttuu se toiminta, johon nämä nuoret
voidaan ohjata saamaan syvennettyä pitkäkestoista ohjausta.
Nykyisellään näiden nuorten ohjausta ei ole vastuutettu kenellekään
taholle. Hankkeen jälkeen tavoite on, että näiden nuorten ohjauksen
toimintamalli on pysyvää toimintaa nuorisoasiainkeskuksessa.

Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on kehittää nuorten palveluita
siten että:
- opitaan asettamaan selkeitä tavoitteita paikallisesti
- kyetään selkeyttämään kokonaisvastuun kantamista nuorista
- osataan puuttua ongelmien syihin seurauksien sijasta
- sitoudutaan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen riittävän
pitkäkestoisesti
- pystytään sopimaan toiminnan jatkuvuudesta irrallisen hankkeen
sijaan
- opitaan seuraamaan ja arvioimaan toiminnan vaikuttavuutta

Paikalliset tavoitteet:
1. Toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle jääneet 15-17-vuotiaat
nuoret sijoittuvat koulutukseen tai suunnitelmalliseen
toimenpiteeseen.
2. Nuorille luodaan katkeamaton palveluketju koulutukseen ja
tarvittaviin suunnitelmallisiin toimenpiteisiin ohjaamiseksi.
3. Oulun seudulla toimii koordinoitu, ammattitaitoinen
ohjausverkosto, joka vastaa 15-17-vuotiaiden nuorten
koulupudokkaiden eteenpäin ohjauksesta.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.11.2009
Päättymispvm   31.12.2010
Rahoittajat  
Lapin lääninhallitus
Toteuttajat  
Nuorisoasiainkeskus
Sosiaalikehitys Oy
Yhteyshenkilöt   Palvelupäällikkö Anneli Koistinen, 044 703 8206, vastuuhenkilö nuorisotoimenjohtaja Kaisu Haapala, 044 703 8201
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi