Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Kytke - Asiakkaan ja kodin kytkeminen sosiaali- ja terveydenhuollon saumattomaan hoito- ja palveluketjuun
*
 
Hankkeen nimi   Kytke - Asiakkaan ja kodin kytkeminen sosiaali- ja terveydenhuollon saumattomaan hoito- ja palveluketjuun
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Kytke - Kodin ja asiakkaan kytkeminen sosiaali- ja terveydenhuollon saumattomaan hoito- ja palveluketjuun

KYTKE-hanke on ollut osa Pohjois-Suomen KASTE-ohjelman toteutusta ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelmaa. Hankkeen koordinointivastuu on ollut Oulun kaupungilla ja kehittämistyötä on tehty vuosien 2010-2012 aikana. Hankekokonaisuus on toteutettu viiden alueellisen osahankkeen ja niitä yhdistävän koordinointihankkeen avulla. Oulu Pohjoinen (Oulunkaari, Oulun Seutu ja Koillismaa), Oulu Eteläinen (Raahen Seutu) sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osahanke kehittivät mielenterveysasiakkaan hoito- ja kuntoutusprosessia, aivohalvauspotilaan kuntoutusprosessia sekä syöpäpotilaan saattohoitoprosessia. Kainuussa kehitettiin omahoidon vahvistamisen välineitä, sekä nopean diagnostiikan yksikön ”kotoa kotiin” prosessia ja ylisektorista johtamista. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kehitti aivohalvauspotilaan kuntoutusprosessia. Hankkeen läpileikkaavina teemoina olivat prosessien hallinta ja ohjaaminen sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen.Hankkeen taustaviitekehyksenä on ollut terveyshyötymalli. Hankkeen kokonaisbudjetti on ollut 3 720 000 euroa.

KYTKE-hankkeen kokonaistavoitteena oli

1) muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä niin, että asiakkaan ja läheisten osallisuus ja sitoutuminen palveluprosesseissa lisääntyy

2) hioa keskeisten, paljon resursseja vaativien prosessien toimivuutta terveyshyötymallin viitekehyksessä

3) ottaa käyttöön informaatioteknologiaa uusin tavoin tiedonkulun ja palveluprosessien sujuvuuden parantamiseksi

4) vahvistaa perusterveydenhuollon asemaa

5) luoda malli sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosessien hallinnalle ja ohjaamiselle

Hankkeen keskeisimpiä kehittämistyön tuloksia ovat laaja-alaisesti ja moniammatillisesti mallinnetut hoito- ja palveluprosessit, hoidon koordinaattoritoiminta kyseisissä asiakasryhmissä, asiakkaiden parempi kotona selviytyminen perusterveydenhuoltoon kehitettyjen toimintamallien avulla, asiakkaiden ohjauksen sekä hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmien kehittäminen, kotisaattohoidon järjestäminen Oulun kaupungissa, videokonsultaatioiden, suojatun viestintäpalvelun ja Kainuun Omahoitopalvelun hyödyn osoittaminen hoito- ja palveluprosessien sujuvuudessa, kolmannen sektorin toimijoiden osuuden vahvistuminen kehitetyissä prosesseissa, kotiuttamisen uusi malli Kainuussa ja keskitetty kuntoutusmalli KPSHP:n alueella. Lisäksi hankkeessa saatiin luotua moniammatillisia yhteistyöverkostoja erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon sekä kolmannen sektorin toimijoiden välille. Tarkemmat kuvaukset kehittämistyöstä on kuvattu kunkin osahankkeen loppuraportissa.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.3.2010
Päättymispvm   31.10.2012
Rahoittajat  
Sosiaali- ja terveysministeriö, KASTE
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Hyvinvointipalvelut / Tilaajatoiminta
Yhteyshenkilöt   Hankkeen vastuullinen johtaja, Oulun kaupungin hallintoylilääkäri Keijo Koski, (keijo.koski(at)ouka.fi). Projektijohtaja Minna Rekilä-Similä, (minna.rekila-simila(at)ouka.fi).
Liitteet  
KYTKE-hankkeen internet-sivut: www.ouka.fi/kytke/   Linkki  
JulkICT:n prosessipankki, jossa mm. prosessimallinnoksia   Linkki  
Innokylä, johon toimintamallit on kuvattu   Linkki  
KYTKE-loppuraportti, Oulu Pohjoinen osahanke   KYTKELoppuraportti Oulu pohjoinen-osahanke.pdf   1 112 kt
KYTKE-hankekokonaisuuden arviointiraportti   KYTKE-hankekokonaisuuden arviointiraportti.pdf   1 283 kt
Logot    
  Oulun kaupunki
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi