Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Lähihoitajien tuetun oppisopimuskoulutuksen koordinaatiohanke
*
 
Hankkeen nimi   Lähihoitajien tuetun oppisopimuskoulutuksen koordinaatiohanke
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   PESTI Työllisyysohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä   Hankekuvaus:
Hankkeen tavoitteena on kouluttaa 24 vanhustyöhön suuntautunutta lähihoitajaa tuetun oppisopimuskoulutuksen avulla. Hankkeessa edistetään koulutukseen osallistuvien työttömien henkilöiden työmarkkinavalmiuksia ja parannetaan heidän työllistymistään avoimille työmarkkinoille. Osallistuville tarjotaan mahdollisuus tutkintoon ja työllistymiseen, koulutuksen hyväksytysti suorittaneille taataan toistaiseksi voimassa oleva työsuhde vanhustyöhön. Toiminnan tavoitteena on pyrkiä kehittämään kaupungin palkkatukitöllistämistä ja parantaa palkkatuen vaikuttavuutta sekä vastata vanhustyössä lähitulevaisuudessa uhkaavaan työvoimapulaan.

Sisältö/ toimenpiteet:
Oppisopimuskoulutettavat valittiin Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimiston ja Oulun kaupungin vanhustyön yhteistyönä. Hanke käynnistyi noin 40:n koulutuksesta kiinnostuneen henkilöiden kahden kuukauden pituisella työelämävalmennusjaksolla, johon osallistuvista henkilöstä valittiin oppisopimuskoulutukseen 24 henkilöä. Työelämävalmennuksen jälkeen koulutettavien kanssa solmittiin työsuhteet oppisopimusta varten ja suunniteltiin oppisopimuksen toteutus käytännössä Oulun seudun ammattiopiston aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikön kanssa. Projektin toiminnan koordinoinnista vastaa projektityöntekijä, jonka tehtävänä on osallistua oppisopimushankkeen toteutukseen ja suunniteluun, edistää ja tukea oppisopimuskoulutukseen valittujen opiskelijoiden opiskelua sekä tukea työyksiköitä, joissa opiskelijat työskentelevät.

Odotettavissa olevat tulokset:
Projektin aikana kehitettiin Oulun kaupungin palkkatukityöllistymistä ja parannettiin palkkatuen vaikuttavuutta.
Koulutettiin vanhustyöhön suuntautuneita lähihoitajia vastaamaan lähitulevaisuudessa uhkaavaan työvoimapulaan.
Kehitettiin tuetun oppisopimuskoulutuksen malli.
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.5.2008
Päättymispvm   31.5.2011
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun seudun Työ- ja elinkeinotoimisto
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Sosiaali- ja terveystoimi
Yhteyshenkilöt   Projektityöntekijä Marjukka Keränen 044 703 5625
Hankkeen vastuulliset johtajat Sirkka-Liisa Olli 044 703 4744
Raimo Ojanlatva 044 703 4753
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi