Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Sote-aluekokeilu, osa Johtamishanketta,
*
 
Hankkeen nimi   Sote-aluekokeilu, osa Johtamishanketta,
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Tavoitteet
- Asukkaiden valinnanvapaus sekä sitoutuminen ja tyytyväisyys palveluihin.
- Palveluiden järjestäminen tehokkaalla, tarkoituksenmukaisella ja kestävällä tavalla

Toimenpiteet
1) Asukkaiden valinnanvapauden toteuttaminen
2) Palvelujärjestelmän ja palveluketjun eheyden varmistaminen sekä rajapintayhteistyö erikoissairaanhoitoon, vanhustyöhön sekä mielenterveys- ja sosiaalipalveluihin
3) Rahoitusjärjestelmän kehittäminen
4) Resurssien uudelleenjärjestely vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä
5) Uuden strategian valmistelu uuden Oulun sosiaali- ja terveyspalveluille
6) Prosessi- ja lähijohtamisen tukeminen ja mallin laajentaminen kaikkiin yhdistyviin kuntiin
7) Henkilöstön osaamisen selvittäminen ja työnjaolliset toimenpiteet sekä työhyvinvoinnin tukeminen

Odotettavissa olevat tulokset ja hyödyt
Hankkeen tuloksena on asukkaiden valinnanvapauden toteuttaminen terveysasema valinnassa ja sopimusohjauksen uudistaminen mallin mukaisesti. Hyötynä myös muille kunnille on malli vapaan valinnan toteuttamiseen. Hankkeessa otetaan sopimusohjaukseen käyttöön kapitaatiomalli, johon liitetään kannustimet ja sanktiot. Hankkeessa tehdään monikuntaliitoksen valmistelutyötä terveys- ja sosiaalipalveluiden yhdistämisen osalta.

Kustannukset
Kokonaiskustannukset ovat 152 000 €. Kaste-ohjelman rahoitusosuus on 75 %. Oulun kaupungin (28 950€) ja muiden osallistuvien kuntien (9 000€) rahoitusosuus on yhteensä 25 %, 38 000€

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2011
Päättymispvm   31.12.2012
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
STM / Kaste-ohjelma
Toteuttajat  
Sosiaali- ja terveystoimi
Yhteyshenkilöt   Keijo Koski, terveysjohtaja, p. 044 703 4160
Kirsi Paasovaara, suunnittelija, p. 044 703 4027
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi