Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Valinnanvapaus Oulussa, VALO
*
 
Hankkeen nimi   Valinnanvapaus Oulussa, VALO
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Tavoitteet
- Asukkaiden valinnanvapaus sekä sitoutuminen ja tyytyväisyys palveluihin.
- Palveluiden järjestäminen tehokkaalla, tarkoituksenmukaisella ja kestävällä tavalla.

Toimenpiteet
1) Asukkaiden valinnanvapauden toteuttaminen: Hankkeessa määritellään valinnanvapauden piiriin kuuluvat terveysasemat ja niiden palvelut sekä lähetetään kaikille uuden Oulun asukkaille kirjeitse ohjeet valinnan tekemisestä.
2) Valintojen hallinnointia varten valmistellaan tietojärjestelmä ja toiminnasta vastaava yksikkö.
3) Kustannuslaskentaa yhtenäistetään kuntien välillä ja määritellään iän mukaiset kapitaatiokertoimet laskutusta varten.
4) Sopimukseen suunnitellaan otettavaksi myös mm. laatuun perustuva vaihtuva korvaus (kannustimet ja sanktiot).
5) Ohjausta ja seurantaa varten kehitetään mittarit ja työkalut.

Odotettavissa olevat tulokset ja hyödyt
Hankkeen tuloksena on asukkaiden valinnanvapauden toteuttaminen terveysasema valinnassa ja sopimusohjauksen uudistaminen mallin mukaisesti. Hyötynä myös muille kunnille on malli vapaan valinnan toteuttamiseen. Hankkeessa otetaan sopimusohjaukseen käyttöön kapitaatiomalli, johon liitetään kannustimet ja sanktiot. Hankkeessa tehdään monikuntaliitoksen valmistelutyötä terveys- ja sosiaalipalveluiden yhdistämisen osalta.

Kustannukset
Kokonaiskustannukset ovat 198 000 €.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.11.2010
Päättymispvm   31.12.2011
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Sitra
Toteuttajat  
Sosiaali- ja terveystoimi
Yhteyshenkilöt   Keijo Koski, terveysjohtaja, p. 044 703 4160
Kirsi Paasovaara, suunnittelija, p. 044 703 4027
Liitteet  
Valinnanvapaus perusterveydenhuollossa -julkaisu (Sitra)   ValoSitraRaportti.pdf   1 231 kt
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi