Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Palveluohjaus OWI
*
 
Hankkeen nimi   Palveluohjaus OWI
Hanketyyppi   Osallistuminen muiden hankkeisiin
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä   Tavoitteet
• arvioinnin perusteella hanke hyödyntää OMA OULU alustaa erityisesti uuden Oulun palvelualueen toimintamallien kehittämisessä.
• Palvelujen tuottamisen ja kehittämisen tavoitteena on, että Oulun kaupunki järjestää kuntalaislähtöiset palvelut monituottaja-mallilla kaupunkistrategian mukaisesti.
• Uusi palvelusetelilainsäädäntö monipuolistaa kuntien mahdollisuuksia järjestää palveluita. Palvelusetelijärjestelmää koskeva uudistettu lainsäädäntö astui voimaan 1.8.2009 alkaen. Oulun kaupungin suunnittelukauden tavoitteisiin sisältyy palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto vuoteen 2012 mennessä.

Toimenpiteet
1) kaupunki tuo esille julkisen sektorin palvelun järjestämisvastuussa olevan tahon tarpeet ja tavoitteet.
2) Oulun OMA OULU alustan toteutuksen arviointi

Odotettavissa olevat tulokset ja hyödyt
Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena on vahvistaa kuntalaisen oman valinnan mahdollisuutta palveluja valittaessa. Sosiaali- ja terveystoimen tavoitteisiin on kirjattu, että palvelusetelin käyttöönottoa tulee eri sosiaali- ja terveystoimen palveluissa kartoittaa ja varmistaa kuntalaisten tasavertaisuus käyttöönottovaiheessa

Kokonaiskustannukset
Kokonaiskustannukset ovat 131 500 (OWI). Oulun kaupungin rahoitusosuus yhteensä 60 000€. Lisäksi kaupunki nimeää yhteyshenkilön, jonka resurssiksi määritelty 4 kk, 16 300€.
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2011
Päättymispvm   31.5.2012
Rahoittajat  
Toteuttajat  
Sosiaali- ja terveystoimi
Oulu Wellness Instituutti
Yhteyshenkilöt   Jari Parkkonen, va. sosiaali- ja terveysjohtaja, p. 044 703 4007
Heidi Alatalo
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi