Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

JOHDE, Tapahtumatuotannon johtajaosaamisen kehittäminen, Oulun kaupungin osallistuminen yhteistyökumppanina
*
 
Hankkeen nimi   JOHDE, Tapahtumatuotannon johtajaosaamisen kehittäminen, Oulun kaupungin osallistuminen yhteistyökumppanina
Hanketyyppi   Osallistuminen muiden hankkeisiin
Salkku   SYKE Kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Tavoitteet

Sibelius-Akatemia toteuttaa yhdessä eri toimijoiden kanssa tapahtumatuotannon johtajaosaamisen kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on kehittää kulttuurikentän julkisen ja yksityisen toimijan välistä toimintamallia. Hankkeessa luotavaa ulkotapahtumien ja kaupungin välistä kumppanuustoimintamallia voidaan Oulun kaupungin osalta hyödyntää esimerkiksi Kuusisaari-hankkeen tai muiden sen tyyppisten sisä- ja ulkotapahtumien konkretisoinnissa.

Projektin keskeisenä teemana on tapahtumaverkostojen johtaminen. Kaupungeissa järjestetään vuosittain useita itsenäisiä tapahtumia, joiden keskinäinen koordinaatio puuttuu eikä yhteistä synergiaa hyödynnetä.

Toimenpiteet / Sisältö

Suunnitellun opintokokonaisuuden keskeinen sisältö on seuraava:

-luovien alojen tapahtumatuotannon kehitysjohtaminen
-luovien alojen tapahtumaverkostojohtaminen
- ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen
-uusien tila- ja tuotekonseptien kehitysjohtaminen

Odotettavissa olevat hyödyt ja tulokset

Projektin toimenpiteillä tavoitellaan erityisesti johtamis- ja liiketoimintaosaamisen alueilla pitkäkestoisia vaikutuksia. Tavoitteena on, että hankkeen tuloksena syntyy uusi valtakunnallinen luovien alojen johtamiskoulutusohjelma ja koulutusjärjestelmämalli, joka palvelee erityisesti tapahtumatuotannon kasvavaa osaamistarvetta. Ohjelma yhdistää uudella tavalla leadership ja liiketoiminta-asiat luovien alojen toimijoiden vahvuuksiksi. Projektin aikana olemassa oleville tapahtumille muodostetaan eri kaupungeissa sateenkaariorganisaatiota, jotka edistävät verkostoitumista, yhteistä koordinointia ja brändäystä.

Käytöstä poistettuja teollisuusrakennuksia ja vapaita maa-alueita kehitetään kulttuuri- ja tapahtumapaikoiksi, joissa tapahtuma-alan yritykset operoivat ja hyödyntävät projektin aikana tuotettua osaamista. Julkisen ja yksityisen sektorin partnerius ja yhteistyö syventää ja saa vakiintuneita muotoja, joita voidaan soveltaa laajasti myös muilla liiketoiminta-alueilla. Yrityspohjaiset tapahtumatuotanto- ja kulttuuriyritykset muodostavat matkailupalvelu- ja ravintolayritysten kanssa vahvoja palveluverkostoja, jotka tuottavat matkailijoille elämyspalveluja eri puolilla Suomea. Jotkut verkostoista ulottuvat myös ulkomaille.

Verkostoihin liittyy projektin kautta myös muita luovan alan toimijoita, jotka hyödyntävät toistensa osaamista ja tuottavat vahvuuksiensa mukaisesti luovan talouden liiketoimintaan liittyviä palveluita.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.9.2010
Päättymispvm   31.8.2013
Rahoittajat  
Hämeen ELY-keskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Kulttuuritoimi
Sibelius-Akatemia
Yhteyshenkilöt   Kehityspäällikkö Samu Forsblom, 0447037558,
kulttuurijohtaja Risto Vuoria.
Sähköposti: etunimi. sukunimi (at) ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi