Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Music on Top - Fas 2
*
 
Hankkeen nimi   Music on Top - Fas 2
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   SYKE Kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Tavoitteet
-Linkittää ja verkostoida musiikki- ja kulttuurielämän toimijat pohjoisilla alueilla, Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

-Tavoitteena on rakentaa pysyviä toiminta-alustoja ja verkostoja, luomalla yhtenäinen kulttuurinen toimintaympäristö Pohjoisimman Euroopan alueelle

Sisältö / Toimenpiteet
Hanke koostuu neljästä osiosta:

1.Nuoret
Tässä osiossa kolme pohjoismaista nuorten jazz-orkesteria tapaa ja oppii ammattilaisilta. Osuus sisältää harjoituksia, työpajoja, taiteellista kehitystyötä ja konsertteja.

2 Ensemble-yhteistyö
Yhtye-yhteistyö rakentaa pohjoista musiikki-identiteettiä, josta voimme olla ylpeitä. Yleisölle pohjoisessa Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa esitellään alueella työskenteleviä maailmanluokan kokoonpanoja. Yhtyeiden välinen yhteistyö antaa ammattimaisille orkestereille hyvät olosuhteet rakentaa pitkäaikaisia suhteita naapurimaiden yleisöihin.

3 Tuottajien verkosto
Päämäärä on tuottaa enemmän musiikkivaihtoa pohjoismaisella alueella kaikissa kolmessa maassa. Luovat ratkaisut tuovat lisää tehoa yleisiin kiertueisiin ja musiikkivaihtoon kolmen maan pohjoisten osien kesken. Ammattimaiset tuottajat yhdistettynä korkeatasoisiin musiikkituottajiin kolmannelta sektorilta muodostavat verkoston keskenään. Music on Top II rakentaa verkoston ja organisoi tapaamisia. The Barents Producers Network antaa myös fokusta tuottaa vaihtoa nuorisokulttuurin alueella.

4.Barents Forum
Kerran vuodessa muusikot ja kokoonpanot kaikista kolmesta maasta tapaavat ja konsertoivat samassa paikassa. Hyvä markkinointi ja live-esiintymisten korkea taso toimivat yleisön silmien ja korvien avaajana. Barents Forum toimii jo olemassaolevilla festivaaleilla ja isoissa tapahtumissa kaikissa maissa, sen sijaan että rakennettaisiin uusia tapahtumia. Konsepti antaa paremman taloudellisen pohjan resurssien tehokkaalle käytölle ja muusikoiden laajemmalle levittäytymiselle.

Kaupunkiorganisaation sisäiset yhteistyökumppanit:
Oulu Sinfonia
Oulun konservatorio
+verkostomaisesti mukana lähes kaikki ammattimaiset musiikkitoimijat Oulun seudulta

Ulkoiset yhteistyökumppanit:
Troms fylkeskommune
Nordlands fylkeskommune
Finnmarks fylkeskommune
Norrbottens läns landsting
Luleå kommun

Odotettavissa olevat tulokset
Kulttuurisesti rikas ja verkostoitunut kansainvälinen alue, jossa kulttuuriyleisöt, taiteilijat ja tuottajat hyödyntävät verkostomaisen toiminnan etuja.

Kustannukset ja rahoitus

Kustannukset Ouka

1.8.-31.12.2011

2012

2013

1.1.-31.7.2014

Yhteensä €

Yhteensä

38 100

136700

104700

60 500

340 000

ulkopuolinen rahoitus:EU/Interreg IV A Nord (60%) 204 000 €

omarahoitus:Oulu Kaupunki 136 000 €

1.8.-31.12.2011

2012

2013

1.1.-31.7.2014

Yhteensä €

EU/Interreg IV A Nord (60%)

22 860

82 020

62 820

36 300

204 000

Oulun kaupunki

15 240

54 680

41 880

24 200

136 000

Yhteensä

38 100

136 700

104 700

60 500

340 000

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.8.2011
Päättymispvm   30.7.2014
Rahoittajat  
EU/Interreg IV A Nord
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Kulttuuritoimi
Luulajan kaupunki
Yhteyshenkilöt   Kehityspäällikkö Samu Forsblom, 0447037558,
samu.forsblom@ouka.fi
Vastuullinen johtaja kulttuurijohtaja Risto Vuoria
Liitteet  
Music on Top -internet-sivut   Linkki  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi