Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

KantriOulu - Maaseutu uudessa Oulussa
*
 
Hankkeen nimi   KantriOulu - Maaseutu uudessa Oulussa
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   Muut 
Tiivistelmä  

Tavoitteet:

KantriOulu -tiedotushankkeen tavoitteena on aidon maaseutu-kaupunki vuorovaikutuksen edistäminen uudessa Oulussa. Maaseudun asuin-, elinkeino- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksista tiedottamalla lisätään asukkaiden ja päättäjien tietämystä ympäröivän maaseudun mahdollisuuksista. Pääviestinä on, että uusi Oulu on moni-ilmeinen kaupunki, johon kuuluu myös vireä maaseutu.

Toimenpiteet:

Toimenpiteinä mm. maaseudun monipuolisesta palvelutarjonnasta, etenkin matkailu- ja lähiruokatarjonnasta tiedottaminen eri kanavien kautta. Lisäksi hankkeessa järjestetään alueen päättäjille ja eri hallintokuntien virkamiehille suunnattuja nk. maamieskouluja sekä yhdistetään kylien ja kaupunkilähiöiden ihmisiä vierailukäyntien ja järjestämällä erilaisia tapahtumia. Edelleen KantriOulu-hanke edistää uuden Oulun lapsia ja nuoria toimiaan yhdessä esimerkiksi yhteisten retkien tms. merkeissä.

Odotettavissa olevat tulokset:

1) Maaseudulla toimivien yritysten ja yhteisöjen sekä alueen asukkaiden toimintaedellytykset paranevat
2) Kaupunkialueen asukkaiden maaseututietoisuus lisääntyy
3) Oulun kaupungin imago maaseutuystävällisenä teknologiakeskuksena paranee
4) Päättäjien tietoisuus maaseutualueitten tarpeista ja mahdollisuuksista lisääntyy
5) Maaseutuyritysten kehittämistoiminta saa uutta voimaa
6) Syntyy luontevaa kanssakäymistä kylien ja kaupunkialueella elävien kesken

Kustannukset ja rahoitus:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto) yhteensä 213 930 euroa, Oulun kaupunki 23 770 euroa, yhteensä 237 700 euroa vuosina 2011-2013.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2011
Päättymispvm   31.12.2013
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Tekninen keskus
Yhteyshenkilöt   Vastuullinen johtaja: kaupungingeodeetti Kaija Puhakka, projektipäällikkö Rita Porkka, 044 703 2388. Tekninen keskus, Maa ja mittaus
Liitteet  
KantriOulu - nettisivut www.ouka.fi/kantrioulu   Linkki  
KantriOulu Facebookissa   Linkki  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi