Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Yhteisöyritys - perustamisselvitys
*
 
Hankkeen nimi   Yhteisöyritys - perustamisselvitys
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   PESTI Työllisyysohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Tavoitteet ja toimenpiteet:
Hankkeessa tuotetaan Yhteisöyrityksen perustamisselvitys, jonka pohjalta Oulun kaupunki ja yhdistykset voivat tehdä päätöksen osakkuudesta yhtiöön.

Suunniteltu yhtiö on yhteiskunnallinen yritys, osakeyhtiö, joka toimii rajoitetun voitonjaon periaatteella. Yhtiö tuottaa mm. arjen hyvinvointia tukevia palveluita yksityishenkilöille ja hyvinvointialan yrityksiin, sekä Oulun kaupungin tarpeisiin vastaten.

Perustamisselvitys käsittää liiketoimintasuunnitelman sisältäen kannattavuuslaskelman, yrityksen osakkaat ja omistusosuudet, hallituspaikat, kaupungin ja kolmannen sektorin sitoumukset perustettavaan yritykseen ja muut asiaan kuuluvat seikat.

Asiantuntijapalvelua hyödyntäen tehdään Yhteisöyritykselle
· Toimintaympäristö- ja kilpailukykyanalyysi
· Tavoitteet ja liikeidea
· Toimintasuunnitelma
· Rahoitussuunnitelma
· Omistusjärjestelyt ja hallintomalli: vastuut ja velvoitteet avattava tarkasti, koska omistajatahoiksi haetaan sekä kolmannen sektorin yhdistystoimijoita että julkisen sektorin toimija.
· Riskianalyysi
· Ennuste Yhteisöyrityksen yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Odotettavissa olevat tulokset:
Hankkeen tuloksena kokonaiskuva toiminnasta tarkentuu. Perustamisselvityksen pohjalta toimijoiden on mahdollista arvioida, mitä yhtiön toiminnan käynnistäminen yhdistystoiminnan oheen edellyttää.

Kustannusarvio:

2010

2011

YHTEENSÄ

36 000

40 000

76 000

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.9.2010
Päättymispvm   31.7.2011
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Toteuttajat  
Keskushallinto
Yhteyshenkilöt   Vastuullinen johtaja kansliapäällikkö Kalervo Ukkola, projektipäällikkö Satu Kaattari-Manninen, projektityöntekijä Sirkka-Liisa Mikkonen. Sähköposti etunimi.sukunimi@ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi