Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Platform 11 Plus Artistic Co-operation on European schoolyards
*
 
Hankkeen nimi   Platform 11 Plus Artistic Co-operation on European schoolyards
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   SYKE Kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Tavoitteet:
- Hanke luo todellisen verkoston ja yhteistyöfoorumin toimijoiden kesken. Tämä verkosto linkittää Euroopan laajuisesti jokaisen osallistujamaan saman sukupolven kollektiivisen koulukokemuksen.
- Hanke osallistuu eurooppalaisen identiteetin kehittämiseen. Kun koululaiset tapaavat oman ikäryhmänsä jäseniä koulupihoilla, he edustavat ympäröivää yhteiskuntaa. Tässä iässä samoilta koulupihoilta löytyvät vielä eri etnisiin ja sosiaalisiin ryhmiin kuuluvat nuoret, ennen kuin ryhmät erkanevat toisistaan.
- Hankkeen myötä nuorten kanssa yhteistyössä toteutettavat näytelmät edistävät nuorten kykyä havainnoida itseään sekä omaa monikulttuurista ympäristöstään.
- Hanke rikastaa kaupungin kulttuuri- ja kouluelämää ja lisää kaupungin näkyvyyttä ja vetovoimaisuutta kansainvälisenä, euroopalaisena kaupunkina.
- Hanke vahvistaa Oulun kansainvälisen lasten- ja nuortenteatterifestivaalin ja samalla koko teatterin kansainvälisyyttä luomalla pysyvän, kansainvälisen yhteistyöverkoston.

Sisältö / Toimenpiteet:
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kerätään koulupihojen tarinoita 11-15 -vuotiaiden elämästä. Näistä kohtaamisista syntyvän materiaalin pohjalta tuotetaan näytelmätekstejä ja esityksiä kansallisella tasolla ja eri maiden kesken. Esitykset, tekijät ja projektiin osallistuvat nuoret vierailevat toistensa luona.

Hankeessa taiteelliset toiminnot jakautuvat neljään alueeseen ja näiden levittämiseen Euroopan laajuisesti. Nämä taiteen alueet ovat

1. Uusien näytelmien luominen, uuden kansainvälisen teatterin tuottaminen, uuden kansainvälisen kuvataiteen tekeminen

2. Kulttuurienvälinen dialogi eurooppalaisten taiteilijoiden kesken.

3. Edistynyt ammatillinen koulutus taiteilijoille ja kulttuurikouluttajille.

4. Taiteen tekeminen yhdessä nuorten kanssa.

Nämä neljä aluetta on määritelty verkoston kolmeen kulmakiveen: Esitystaiteeseen, Koulutukseen ja kuvataiteisiin.

Esitystaiteen kulmakivi käsittää näytelmäkirjailijoiden ja dramaturgien tapaamiset, yhteistyökirjoittamisen ja syntyneitten tekstien tuottamisen näytelmiksi, sekä festivaalien järjestämiset. Suomessa ensimmäiset Platform 11 + - teokset nähdään kansainvälisillä lasten- ja nuorten teatteripäivillä Oulussa helmikuussa 2011. Koulutuksen kulmakiveen sisältyy käytännön tutkimus- ja kehitystyötä yhdessä ammattikirjoittajien / kuvataiteilijoiden ja kohderyhmän, 11-15 -vuotiaiden nuorten kanssa. Tavoitteena on rohkaista nuoria itseään taiteen tekemisessä. Koulutuksen osalta järjestetään myös kohdemaiden välistä nuorisovaihtoa. Kuvataiteiden kulmakivi sisältää näyttelyitä, jotka perustuvat koulupihojen tarinoihin.

Odotettavissa olevat tulokset:
Platform 11+ tarjoaa kaupungille harvinaisen mahdollisuuden päästä EU:n tuella mukaan kansainväliseen verkostoon, johon kuuluu alansa huippuosaajia. Tämän verkoston avulla kaupungin kulttuuri- ja kouluelämää pystytään päivittämään ja rikastamaan. Platform 11+-sateenvarjon alla tuotettavien erilaisten tapahtumien, esitysten ja elämysten lisäksi pystytään neljän vuoden aikana rakentamaan pitkälle tulevaisuuteen ulottuvaa kansainvälistä verkostoa, jollaiseen useimmiten tarjoutuu mahdollisuuksia vain pääkaupunkien toimijoille, ja niillekin harvoin. Etenkin teatterimaailmassa on kaupungin strategiaankin kirjatun kansainvälisyyden vaatimuksen toteuttaminen erityisen vaativaa - Platform11+ tarjoaa siihen konkreettisia resursseja. Kansainvälisen ulottuvuuden lisäksi hanke tarjoaa luontevan kasvualustan paikallisten kulttuurilaitosten, koulujen ja yliopiston väliselle innovatiiviselle yhteistyölle.

Kustannukset ja rahoitus:
Kansainvälisen projektin kokonaisbudjetti on 4,1 miljoonaa euroa, josta EU:n tuki on 1.995.792,80 euroa. Oulun kaupunginteatterin laskennallinen kokonaismenoarvio neljälle vuodelle on 183.000 euroa. (45.750 euroa vuosi). Kokonaiskustannus muodostuu luontaissuorituksista, pääosin teatterin henkilökunnan työ- ja palkkakustannuksista.Rahallinen osuus on 17 000 euroa, koostuen jäsenmaksuista 2.500 euroa / vuosi sekä matkojen päivärahoista.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.1.2010
Päättymispvm   31.12.2013
Rahoittajat  
Platform11plus
Toteuttajat  
Oulun kaupunginteatteri
Yhteyshenkilöt   Tuottaja Sari Tanner, 044 703 7113. Vastuullinen johtaja: teatterinjohtaja Ahti Ahonen. Sähköposti: etunimi.sukunimi@ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi