Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Energia- ja ilmastoneuvonta Oulussa
*
 
Hankkeen nimi   Energia- ja ilmastoneuvonta Oulussa
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   ILMO Oulun ilmasto-ohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

LÄHTÖKOHTA

Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää konkreettisia toimia, joiden toteuttamiseksi päivittäisten tottumusten muuttaminen on välttämätöntä. Muutoksen aikaansaaminen edellyttää monipuolista tietoa ja käytännön esimerkkejä energiansäästömahdollisuuksista ja energiatehokkuuden parantamisesta.

TAVOITTEET

Hankkeen tavoitteena on tuotteistaa monipuolinen neuvontamateriaali sekä käynnistää usean osapuolen yhdessä toteutettava energia- ja ilmastoneuvonta Oulussa. Hankkeella edistetään loppukäyttäjän järkevää energiankäyttöä.

Neuvonta keskittyy pääasiassa asumisen ja kodin energiatehokkuuteen. Hankkeessa tehtävän yhteistyön avulla neuvonta laajennetaan koskemaan myös uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuutta, rakennusten lämmitystapoja sekä liikkumisen energiatehokkuutta.

TOIMENPITEET

Hanke jakautuu kahteen osaan: kohdistettuihin neuvontatilaisuuksiin ja yleiseen ilmasto- ja energianeuvontaan ja tiedon jakamiseen Oulussa.

TULOKSET

Hankkeen avulla järjestettiin erilaisia tapahtumia, hankittiin monipuolinen ja laadukas neuvontamateriaali, verkostoiduttiin sekä järjestettiin syksyn 2011 aikana kymmenen energianeuvontailtaa alueellisissa yhteistyöryhmissä yhdessä Oulun Energian kanssa.

Hankkeen aikana hankitut energiankulutusmittarit ovat edelleen lainattavissa Oulun seudun ympäristötoimesta. Hankkeen aikana julkaistiin neljä ajankohtaisista ja alueellisista energia- ja ilmastoasioista kertovaa katsausta. Energia- ja ilmastokatsaukset ovat luettavissa Oulun seudun ympäristötoimen internet-sivuilta.

Hankkeesta saatuja kokemuksia sekä materiaalia tullaan hyödyntämään ILMO - Oulun seudun ilmastoportti -hankkeessa.

Kokonaiskustannusarvio: 27 700 €

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.2.2011
Päättymispvm   30.11.2011
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Työ- ja elinkeinoministeriö / Motiva
Toteuttajat  
Oulun Seudun ympäristötoimi
Yhteyshenkilöt   Hanna-Mari Koivukoski, hankkeen yhdyshenkilö, p. 044 703 6793
Marketta Karhu, hankkeen vastuunalainen johtaja p. 044 703 6760
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi