Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Rajanylittäjät - Oulun osahanke
*
 
Hankkeen nimi   Rajanylittäjät - Oulun osahanke
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   PESTI Työllisyysohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Tavoitteet
Onnistuvat opit -toimintamallien edelleen kehittäminen
• nuorisolaissa mainittujen ohjaus- ja palveluverkostojen toiminnan tukeminen ja
• kuntien nuorisopalveluiden itsearvioinnin kehittäminen
• aluekohtaisesti tavoitteena on ohjata 50 nuorta koulutukseen, työelämään tai tarvittaviin palveluihin

Paikalliset tavoitteet
1. Toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle jäämässä olevat, jääneet tai koulutuksen keskeyttävät 15-17-vuotiaat nuoret sijoittuvat koulutukseen tai suunnitelmalliseen toimenpiteeseen.
2. Nuorille luodaan katkeamaton palveluketju koulutukseen ja tarvittaviin suunnitelmallisiin toimenpiteisiin ohjaamiseksi.
3. Ohjausmallin laajentaminen toisen asteen keskeyttävien nuorten ohjauksessa.
4. Oulun seudulla toimii koordinoitu, ammattitaitoinen ohjausverkosto, joka vastaa 15-17-vuotiaiden nuorten koulupudokkaiden eteenpäin ohjauksesta.

Sisältö / Toimenpiteet
1. Ohjaavan pajan nuorten syvennetty yksilöllinen ja ryhmäohjaus nuorten koulutukseen ja muuhun suunniteltuun toimenpiteeseen sijoittumiseksi.
2. Palveluverkostossa ohjausta tekevien ohjaajien kouluttaminen
3. Toimintamallin juurruttaminen toisen asteen koulutuksen, etsivän työn, ohjaavan pajan sekä muiden nuorten ohjausta tekevien (mt, päihde, sote, te-toimisto) välillä
4. Kansainvälinen yhteistyö Eurooppaan nuorten ohjausta tekevien kanssa.

Odotettavissa olevat tulokset
1. Toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle jääneet 15-17-vuotiaat nuoret sijoittuvat koulutukseen tai suunnitelmalliseen toimenpiteeseen.
2. Nuorille luodaan katkeamaton palveluketju koulutukseen ja tarvittaviin suunnitelmallisiin toimenpiteisiin ohjaamiseksi.
3. Oulun seudulla toimii koordinoitu, ammattitaitoinen ohjausverkosto, joka vastaa 15-17-vuotiaiden nuorten koulupudokkaiden eteenpäin ohjauksesta.
4. Hyvien käytäntöjen vaihtaminen Eurooppalaisen nuorisotyön välillä.

Kustannusarvio
30 000 euroa.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.3.2011
Päättymispvm   31.12.2013
Rahoittajat  
Lapin ELY-keskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Nuorisoasiainkeskus
Yhteyshenkilöt   vastuuhenkilö: Kaisu Haapala, nuorisotoimenjohtaja, 044 703 8201, aloitteen työstäjä: Anna Visuri, p. 044 703 8261 ja Anneli Koistinen, p. 044 703 8206. Etunimi.sukunimi (at) ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi