Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Move – Monialainen verkkonuorisotyöhanke
*
 
Hankkeen nimi   Move – Monialainen verkkonuorisotyöhanke
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   IMPAKTI Tietohallintaohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Tavoitteet
Kehittää nuorten kanssa toimivien ammattilaisten valmiuksia verkkonuorisotyöhön oman perustyönsä osana. Kehittää monialaisen verkkonuorisotyön toiminta-malli, joka palvelee nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia ja nuorille palveluja tarjoavia yhteisöjä. Kohdata verkossa aikaa viettäviä nuoria ja tarjota heille nuorisotyöllinen tuki.

Toimenpiteet/sisältö
Hanke lisää nuorten parissa toimivien ammattilaisten ja yhteisöjen valmiuksia vastata verkkonuorisotyön haasteisiin
- järjestämällä koulutuksia ja verkostotapaamisia
- levittämällä osaamista ja hyviä käytäntöjä
- kehittämällä yhteisöllisiä työkaluja

Hanke tekee monialaista nuorisotyötä nuorten suosimissa verkkopalveluissa sekä valtakunnallisella, että paikallisella tasolla.
Hankkeessa luodaan monialaisen verkkonuorisotyön osaamisprofiili, joka on monistettavissa muille verkossa työtätekevien profiiliksi. Pidettävät koulutukset ja muut osaamisen kehittämisen toimenpiteet tehdään profilointien perustuen.

Hankkeessa jatkokehitetään ja toteutetaan netari-verkostossa tapahtuvaa osallisuustoimintaa alueellisella tasolla.

Hankkeeseen osallistuvien ammattilaisten tehtäviin kuuluvat mm. Oulun seudun apuohjaajatoiminnan koordinointi, pienryhmätoiminnan toteuttaminen, osallisuustoiminnan kehittäminen, toiminnan jalkauttaminen alueelliselle tasolle sekä nuorisotyön tekeminen verkossa. Hankkeessa etsitään yllä mainittuihin kokonaisuuksiin uusia toimintatapoja ICT-ratkaisuja hyödyntämällä.

Odotettavissa olevat tulokset
Toimintamallin vertaisohjaajatoiminta luo yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta.
Hankkeen tuloksena syntyy nuorisotyöllisesti ja teknisesti laadukas moniammatillisen verkkonuorisotyön malli, jolla on toimiva ja ajankohtainen kontakti verkkoa käyttäviin nuoriin.

Hankkeen tuloksena syntynyt toimintamallia voidaan hyödyntää muussa verkkopalvelutyössä. Haja-asutusalueella asuvien nuorten palvelut paranevat ja lähipalveluja voidaan tuottaa verkkopalvelun avulla.

KUSTANNUKSET
Kokonaiskustannukset 439 200 euroa

Vuosibudjetit:
2011 - 85 000 euroa
2012 - 173 100 euroa
2013 - 181 100 euroa

RAHOITUS
Kokonaisrahoitus 439 200, josta ESR 263 520, Oulun kaupunki 175 680 €

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.5.2011
Päättymispvm   31.12.2014
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Nuorisoasiainkeskus
Yhteyshenkilöt   Projektipäällikkö Marko Seppälä 044 7038279 marko.seppala@ouka.fi, projektityöntekijä Timo Pulkkinen 044 7038321 timo.pulkkinen@ouka.fi, suunnittelupäällikkö Jarmo Laitinen 044 7038263 jarmo.laitinen@ouka.fi, hankkeen vastuullinen johtaja; nuorisotoimenjohtaja Kaisu Haapala 044 703 8201 kaisu.haapala@ouka.fi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi