Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Ilmo – Oulun seudun ilmastoportti
*
 
Hankkeen nimi   Ilmo – Oulun seudun ilmastoportti
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   ILMO Oulun ilmasto-ohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

ILMO - Oulun seudun ilmastoportti -hankkeen tavoitteena oli tukea Oulun seudun ilmastostrategian toteutumista. Hankkeen avulla luotiin pysyviä ilmastoystävällisiä toimintatapoja, joiden myötä lisätään energiatehokkuutta ja vähennetään kasvihuonekaasupäästöjen syntymistä. Hankkeessa toteutettiin monipuolista yhteistyötä sekä kaupungin sisäisten tahojen, että yksityisen sektorin ja oppilaitosten kanssa.

Yhtenä hankkeen keskeisimpänä toimenpiteenä oli vuorovaikutteisen ja virikkeellisen viestinnän kehittäminen ilmastotiedon jakamiseksi. Tuloksena luotiin ilmastosivut, joilla korostuu Oulun seutu sekä sen ominaispiirteet ilmastoasioissa. Sivuilla on esitetty monipuolisesti Oulun kaupungissa tehtyä ilmastotyötä, vinkkejä ilmastoystävälliseen elämäntapaan sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaan ja mittaamiseen liittyviä työkaluja ja indikaattoreita.

Toinen keskeinen toimenpide oli käynnistää ekotukitoiminta, jossa vapaaehtoisia kaupungin työntekijöitä koulutetaan ekotukihenkilöksi. Koulutuksen käytyään ekotukihenkilöt opastavat ja kannustavat työkavereitaan ympäristötyöhön omissa työyhteisöissään. Ekotukitoiminta näkyy työpaikalla esimerkiksi energiansäästönä, jätteen synnyn ehkäisynä, tehostuneena jätteiden lajitteluna, ekohankintoina ja kestävinä liikkumistapoina. Toimet näyttäytyvät myös taloudellisina säästöinä.

Vaikuttavuuden mittaamisessa edistyttiin projektin aikana tehdyn monipuolisen selvitystyön ansiosta. Uusia mittareita otettiin käyttöön ja olemassa olevien mittareiden käyttöä vakiinnutettiin edelleen. Keskeinen osa vaikuttavuuden mittaamista oli myös kasvihuonehuonekaasupäästöjen laskenta.

Kokonaiskustannus n. 190 000 €.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.3.2011
Päättymispvm   31.8.2013
Rahoittajat  
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos
Yhteyshenkilöt   Marketta Karhu, p. 044 703 6760 ja Hanna-Mari Koivukoski, p. 044 703 6793.
Liitteet  
Oulun seudun ilmastoportti -verkkosivut   Linkki  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi