Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Suurten kaupunkien uusiutuvat energialähteet ja pilotit - RESCA
*
 
Hankkeen nimi   Suurten kaupunkien uusiutuvat energialähteet ja pilotit - RESCA
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   ILMO Oulun ilmasto-ohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Tavoitteet:
- tavoitteena tuottaa perusteltuja ja turvallisia konsepteja ( monistettavia malleja), joilla helpotetaan ja ohjataan rakennuttajia ja suunnittelijoita pientalon uusiutuvien energialähteiden ja rakennuksen energiatehokkuuden yhteisvalinnassa
- konseptien tulee olla käytettävyydeltään yksinkertaisia ja tehokkaita, ja niiden tulee soveltua rakennusvalvonnan ennakko-ohjaustyöhön
- konseptien tulee soveltua myös muiden kuntiin ja kaupunkeihin sekä osaltaan edesauttaa Suomen kansainvälisten velvoitteiden täyttämistä

Toimenpiteet:
Oulun pilotissa kehitetään valintakonseptit pientalojen erilaisille energialähteille ja niiden optimoiduille yhdistelmille (hybrideille) sekä niihin soveltuville (niiden edellyttämille) rakennuksen energiatehokkuusratkaisuille. Toimivista yhdistelmistä tehdään monistettavia konsepteja helpottamaan pienrakennuttajien ja muiden em. toimijoiden valintoja eri energialähteiden alueilla. Konsepteja käyttäen Oulun pienrakentajat rakennuttavat omakotitaloja eri energialähteiden alueille ja konseptien toimivuutta arvioidaan. Kokemusten pohjalta hiotaan lopullisia monistettavia ratkaisuja. Energiamääräysten mahdolliset muutokset huomioidaan, niitä jopa ennakoidaan. Valintakonseptien kehittämisessä mukana ovat seuraavat energialähteet: uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö ja lämpö esimerkiksi maa- ja ilmalämpöön, puuhun ja aurinkoenergiaan pohjautuen. Mukana on myös osittain tai kokonaan uusiutuvalla energialähteellä tuotettu kaukolämpö.

Rahoitussuunnitelma: Rahoittajataho

2011

(4 kk)

2012

(12 kk)

2013

(12 kk)

yhteensä

(2v4kk)

Rakennusvalvonta-virasto (50 %)

30 120

80 240

47 640

158 000

TEKES (50 %)

29 880

79 760

47 360

157 000

yhteensä

60 000

160 000

95 000

315 000

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.9.2011
Päättymispvm   31.12.2013
Rahoittajat  
TEKES
Oulun kaupunki
Toteuttajat  
Rakennusvalvontavirasto
Yhteyshenkilöt   Vastuullinen johtaja: Tapani Mäkikyrö, 044 7032707, etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi