Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

EduAreena – sosiaali- ja terveysalan moniammatillinen oppimisforum OULU
*
 
Hankkeen nimi   EduAreena – sosiaali- ja terveysalan moniammatillinen oppimisforum OULU
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Tavoitteena on:

- perustaa verkkoympäristö työpajojen ennakkomateriaaleille , opiskelijoiden osaamistesteille, interaktiiviselle kommunikoinnille sekä simulaatio- ja verkkoskenaarioille käytännön ongelmatilanteiden ratkomiseen potilassimulaattoria hyödyntäen tai virtuaalisesti sekä 3D / 4D sovelluksille.

- kehittää oppimisterveyskeskus- ja trainin ward ympäristöt moniammatilliseen tiimi- ja työpariharjoitteluun ja lisätä opettajien ja harjoittelun ohjaajien sekä oppimisen pedagogisia valmiuksia.
- kehittää terveydenhuollon työntekijöiden keskinäistä työnjakomallia
-kehittää uusia moniammatillisia ja -monialaisia opintokokonaisuuksia sosiaali- ja terveysalan koulutukseen
- koulutuksen ja työelämän yhteistyönä luoda innovatiivinen oppimisen areena.

Merkittävä laadullinen tulostavoite on tiivis ja hyvä yhteistyö työelämän ja koulutusorganisaatioiden kesken.

Toimenpiteet

Projektissa kehitetään ja otetaan käyttöön uusia innovatiivisia oppimisympäristöjä sekä kehitetään opetusmenetelmiä. Opettajille ja ohjaajille järjestetään koulutusta. Moniammatillisten tiimityötaitojen oppiminen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä potilaiden hoidossa on haasteena työelämässä kuin koulutuksen kehittämisessä. Oppimisterveyskeskusympäristö parantaa myös eri koulutusohjelmien opiskelijoiden mahdollisuuksia perusterveydenhuollossa vaadittavien taitojen, kuten kansansairauksien ehkäisyn ja hoidon oppimista. Projektin haasteena on mm. eri koulutusohjelmien opiskelijoiden harjoittelun logistiikan kehittäminen. Se vaatii kaikkien osapuolten, opettajien, harjoittelun ohjaajien ja opiskelijoiden joustavaa yhteistyötä.

Odotettavissa olevat tulokset ja hyödyt

Projektin kehittämistyön tuloksena syntyy Oulun seudun sosiaali- ja terveysalan oppimisforum EduAreena, jossa lääketieteen, sosiaali- ja terveysalan oppiminen on entistä joustavampaa, tehokkaampaa, potilasturvallista ja monimuotoista. Oppimisympäristöjen kehittäminen on osa alueellista innovaatioympäristöjen ja -palveluiden kehittämistä.

Kustannukset ja rahoitus

Kokonaisrahoitus ja jako budjettivuosittain
Rahoitusosuus 2012 - 2013
ESR + valtio 201 535 - 201 535
Oamk 14 050 - 14 050
Oulu 14 050 - 14 050 Yhteensä 28 150 euroa
PPSHP 4 165 - 4 165
Yliopisto 3 300 - 3300
YHTEENSÄ 474 200 euroa

Kaupungin henkilöstötyöpanos yhteensä 20 000€ , 2012 - 10 000€, 2013 10 000€. Sisältyy tk-lääkärin ja terveyden-/ sairaanhoitajan työpanosta.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm  
Päättymispvm  
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
PPSHP
OAMK
Oulun yliopisto
ESR + valtio
Toteuttajat  
Sosiaali- ja terveystoimi
OAMK
Yhteyshenkilöt   Tiina Tervaskanto-Mäentausta OAMK p. 050 3596192, tiina.tervaskanto-maentausta (ät) oamk.fi. Jouko Paaso, rehtori, Oamk
Oulun kaupungin yhteyshenkilöt: terveysjohtaja Keijo Koski,
aluekoordinaattori Suvi Tolppi.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi