Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Osaava Oulu
*
 
Hankkeen nimi   Osaava Oulu
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Tavoitteet

1. Yhtenäisen, tasa-arvoisen täydennyskoulutusmallin kehittäminen
2. Uuden Oulun opetushenkilökunnan ammatillisen osaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen
3. Uuden Oulun alueella olemassa olevien hyvien käytänteiden kartoittaminen ja ottaminen / edelleen kehittäminen Uuden Oulun käyttöön
4. Innovatiivisten täydennyskoulutusmallien kehittäminen

Toimenpiteet

Hankkeen tarkoituksena on luoda täydennyskoulutusmalli ja osaamisen kehittämistoimintaa koko Uuden Oulun näkökulmasta. Osaava-resurssia käytetään pääsääntöisesti mallin kehittämiseen, pysyvän toimintaverkoston rakentamiseen, arviointiin ja parantamiseen. Hankkeen aikana luodaan rakenteet ja verkostomainen toiminta, jotka jäävät pysyväksi toiminnaksi Uudessa Oulussa. Hankkeen täydennyskoulutusresurssia suunnataan toimintaan (oppilaitosjohdon tietoyhteiskuntaosaamiseen), joka lisää ymmärrystä opettajien vastaavan osaamisen lisäämiseen myös hankkeen jälkeen. Iso osa täydennyskoulutuksesta katetaan omalla budjettirahalla. Hankkeen aikana myös selvitetään ko. toimintamallin vuotuiset kustannukset budjetoinnin pohjaksi. Hankkeessa ei luoda toimintamalleja, joita ei pystytä jatkossa toteuttamaan omalla budjetilla.

Hankkeessa kehitetään osaamista ja lisätään työhyvinvointia

seuraavin keinoin ja toimenpitein:

- annetaan työkaluja rehtoreille hyödyntää tietotekniikkaa

omassa työssään sekä koulun johtamisessa

- järjestetään tvt- osaamista lisäävää koulutusta

kohderyhmään kuuluville opettajille

- toteutetaan yhdessä Oulun Yliopiston

täydennyskouilutuskeskuksen KOTUn kanssa

- kehitetään koko koulun tvt-osaamista koulun omien

tarpeiden mukaan

- tarjotaan mentorointia työssä jaksamisen tueksi

erityisesti yli 55 vuotiaille opettajille

- mentorointi mukana myös rehtoreiden tvt-koulutuksessa

- Oulussa kehitetyn opetuksen laatutyön aluemallin levittäminen

muihin Uuden Oulun kuntiin

- koko opetustoimen laatutyön malli, johon on nivottu perusopetuksen

laatukriteerit

- itsearvioinnin kehittäminen

- laatutyötä tukevien käytänteiden, kuten eri tasojen kehityskeskustelukäytänteiden

kehittäminen ja laatutyön nivominen

osaksi strategia- ja talousarvioprosessia

- hyödynnetään videoneuvottelujärjestelmää

- kehitetään koulutuskalenteri täydennyskoulutusta tukevaksi

ja koulutuksiin liittyvää viestintää tehostavaksi

koulutusportaaliksi


Kustannukset ja rahoitus

Rahoitusosuudet/Oulun osahanke 2011 2012 yhteensä
Valtion tuki 76% 70 000 70 000 140 000
Oulun kaupunki 20 000 20 000 40 000
Oulun kaupunki, laskennallinen työpanos 1 000 1 000 2 000
Yhteensä kaikki 91 000 91 000 182 000


Kokonaiskustannus 182 000 €. Myönnetty tuki ja rahoittaja: 140 000 €, 76 % / Aluehallintovirasto. Oulun kaupungin rahoitusosuus 24 % , 40 000 € suoraa rahoitustaja 2 000 € laskennallista työtä.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.6.2011
Päättymispvm   31.7.2012
Rahoittajat  
Oulun kaupunki
Aluehallintovirasto
Toteuttajat  
Opetustoimi
Yhteyshenkilöt   Juhani Jarva 050 374 7949 juhani.jarva (at) ouka.fi
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi