Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Virta, Oulun alahanke – Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi
*
 
Hankkeen nimi   Virta, Oulun alahanke – Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi
Hanketyyppi   Oulun kaupungin hanke
Salkku   KONSTI Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä   Kainuun maakunta - kuntayhtymän hallinnoima ja koordinoima Oulun alahanke

Lähtökohta:
Oulun kaupunki osallistui vuosina 2007 - 2010 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimaan työttömien terveydenhuollon kehittämiskumppanuushankkeeseen (PTT). Hankkeen aikana Oulussa luotiin toimintamalli työttömien terveystapaamisiin ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Toimintamalli juurrutettiin osaksi normaalia palvelutuotantoa ja tällä hetkellä työttömien terveystapaamiset toteutuvat avoterveydenhuollossa. PTT hankkeen aikana nousi tarve työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointiin. Tällä hetkellä ei ole olemassa yhtenäisiä käytäntöjä siitä, missä ja kenen kustannuksella työttömien työkykyä ja kuntoutustarpeita arvioidaan.

Tavoitteet:
Valtakunnallisena tavoitteena on nykyistä paremmin tunnistaa työkykyyn liittyvät työllistymisen esteet. Tämä edellyttää, että työvoimapalvelut, kunalliset sosiaali- ja terveyspalvelut ja ammatillisen kuntoutuksen palvelut nivoutuvat nykyistä paremmin yhteen ja tukevat työttömien työnhakijoiden työhön kuntoutumista ja avoimille työmarkkinoille työllistymistä.

Virta Oulun alahankkeen tavoitteena on kehittää uuden Oulun alueelle peruspalveluihin työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointiin ja kuntoutusohjaukseen toimintamalli, jonka avulla käyttäen eri asiantuntijoiden yhteistyötä arvioidaan nuorten alle 30-vuotiaiden työttömien työ- ja toimintakykyä, sitä vahvistetaan ja edistetään koordinoidulla kuntoutusohjauksella.

Hankkeen aikana luodaan toimintamalli, jota pilotoidaan, mallinnetaan ja juurrutetaan osaksi Uuden Oulun sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon aikuisten palveluketjua.

Odotettavissa olevat tulokset:
Nuorten työttömien työ- ja toimintakyvyn heikentymisen uhat tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Uuden Oulun alueella on käyttöönotettu työttömien työ- ja toimintakyvyn arvioinnin ja kuntoutusohjauksen toimintamalli. Eri alojen asiantuntijayhteistyö on lisääntynyt ja vahvistunut, joka edesauttaa työttömien työnhakijoiden työhön kuntoutumista ja avoimille työmarkkinoille työllistymistä.

Virta hanke on osa Pohjois-Suomen Kaste-ohjelman toteutusta. Oulun Virta alahankkeen kokonaisbudjetti on 629 313 euroa.
Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.4.2011
Päättymispvm   31.10.2013
Rahoittajat  
Sosiaali- ja terveysministeriö, Kaste
Oulun kaupunki
Oulunsalo
Kiiminki
Yli-Ii
Haukipudas
Toteuttajat  
Sosiaali- ja terveystoimi
Yhteyshenkilöt   Projektipäällikkö Pirjo Nevalainen pirjo.nevalainen@ouka.fi puh. 050 368 9698, vastuullinen johtaja Keijo Koski keijo.koski@ouka.fi
Liitteet  
Virta-koordinaatiohankkeen www-sivut:   Linkki  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi