Oulun kaupungin kehittämissalkut - hanketietokanta

Vaahto - Valtakunnallinen tuottaja- ja välittäjähanke
*
 
Hankkeen nimi   Vaahto - Valtakunnallinen tuottaja- ja välittäjähanke
Hanketyyppi   Osallistuminen muiden hankkeisiin
Salkku   SYKE Kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma 2010-2013 
Tiivistelmä  

Tavoitteet

Vaahto-projektin ensisijainen tavoite on uusien toimintamallien luominen esittävän taiteen, erityisesti musiikin ja tanssin vapaalle kentälle.

Yksilöidyt tavoitteet ovat:
-kentän tuottaja- ja välittäjäportaan osaamisen kehittäminen sekä yritystoiminnassa että kolmannella sektorilla. Valtaosa maamme kulttuuritoiminnasta on harrastajatuottajien ja kolmannen sektorin toimijoiden aktiivisuuden varassa. Tuottaja- , erityisesti ostajaosaamisen kehittäminen parantaa myös välittävän portaan yrittäjien toimintamahdollisuuksia.

-Esiintymistilaisuuksien määrän ja vapaan kentän taiteilijoiden työllistymisen lisääminen kotimaassa ja kansainvälisesti. Monipuolinen ja aktiivinen kotimaan esiintymistoiminta on viennin tuotekehitystä. Kansainvälinen toiminta puolestaan mahdollistuu tuottaja- ja välittäjäportaan saatavuutta ja osaamista kehittämällä.

-Tanssilavakulttuurin säilyttäminen. Ainutlaatuinen tanssilavakulttuurimme on osa suomalaista kulttuuriperimää, mutta myös elävää kulttuuria. Se on osallistavan kulttuuritoiminnan keskeinen muoto sekä virkistävää harrastustoimintaa. Lisäksi se on suomalaisten ammattimuusikoiden ja ohjelmatoimistoyrittäjien merkittävä työllistäjä. Tanssilavakulttuuri ei kuitenkaan voi säilyä ilman rakenteiden uudistamista, uuden järjestäjäsukupolven toimintaedellytysten kehittämistä ja tanssijärjestäjien osaamisen päivittämistä.

-Taiteidenvälinen verkostoituminen ja osaamisen sertifiointi.

Sisältö / Toimenpiteet

Vaahto-projektissa on neljä toimintalinjaa:
1. Selvitystyö
-Musiikin ja tanssin vapaalla kentällä työskentelevien tuottajien ja välittäjien (ohjelmatoimistot, agentit, muut välittäjät, tuotantoyhtiöt, freelancetuottajat, kolmas sektori) työtilanteen, ansiotason ja määrän selvittäminen
-Osaamistarvekartoitus, työelämälähtöinen näkökulma

2. Vapaan kentän kokoonpanojen, sisältöjen ja tekijöiden uudenlaiset kohtaamiset
-Soiva kirjoittaminen: tekijän (säveltäjä) ja esittäjän (vapaa ryhmä) kohtaaminen: työpajatoiminta
-Taiteiden väliset rajapinnat: nykytanssin, -musiikin ja kuvataiteen kohtaaminen

3. Tanssilavakulttuurin ja -tuotannon säilyttäminen ja vahvistaminen
-Osaamistarvekartoitus
-Markkinointiosaaminen, uudet yhteistyön muodot ja ansaintamallit: luominen ja testaus
-Ostamisen yhteistyö
-Palveluiden parantaminen - mukaan lukien tekniikka, fasiliteetit ja viihtyvyys
-Uuden järjestäjäsukupolven kouluttaminen

4. Valtakunnallisen tuottaja- ja välittäjäverkoston rakentaminen
-Osaamisen jakaminen ja vaihto, kuntayhteistyön lisääminen
-Keskinäinen koordinointi: tuottajaverkostojen laajentaminen eri taidemuotojen välille: synergiaedut
-Hyvien käytäntöjen vahvistaminen ja laajentaminen, sertifiointi. Pilottihankkeena toimintamallien luominen
- työelämälähtöinen ostaja- ja manageriosaamisen lisääminen

Kohderyhmä

Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimic ja sen jäsenjärjestöt
-Tanssin aluekeskukset ja heidän jäsenensä
-Suomen Jazzliitto ry:n jäsenyhdistykset
-Kotimaiset kulttuuritapahtumat
-Suomen Huvijärjestäjien Keskusliiton jäsenet ja muut kotimaiset tanssijärjestäjät
-Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry:n jäsenyritykset
-Suomen rock-klubit ry ja sen jäsenklubit
-Alueittain kartoitettavat tapahtumatuottajat ja ohjelmatoimistoyrittäjät

Kustannukset ja rahoitus
koko projekti 2012-2014 yhteensä 435 336 euroa.
Oulun osuus maksimissaan 15.000 euroa koko projektin rahoituksesta.

Käsittelyvaihe   Päättynyt
Aloittamispvm   1.4.2012
Päättymispvm   31.3.2014
Rahoittajat  
Hämeen ELY-keskus
FIMIC
Eri järjestöjä
Tampereen kaupunki
Oulun kaupunki
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Järvenpään kaupunki
Toteuttajat  
Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimic
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Järvenpään kaupunki
Oulun kaupunki
FIMICin jäsenjärjestöjä
Yhteyshenkilöt   Oulussa yhteyshenkilö tapahtumapäällkkö Samu Forsblom, 044 7037558, samu.forsblom (at) ouka.fi, vastuullinen johtaja kulttuurijohtaja Risto Vuoria. Koko hankkeen yhteyshenkilö Anna-Maija Saarela, FIMIC.
Liitteet  
Logot    
 
   
*
© Oulun kaupunki - Oulun kehittämishankkeet - Hanketietokanta - palaute@ouka.fi